Arkiv

Posts Tagged ‘studiesociala utredningen’

Kritik mot studiesociala utredningen

juni 26, 2009 1 kommentar

… kommer från både Högskoleverket, som sågar förslaget om en ny tidsspärr för studiemedel, och Konsumentverket, som ifrågasätter hur kostnadsberäkningarna för vad som är skäliga levnadskostnader egentligen har gått till.

Vi hoppas naturligtvis att Tobias Krantz är öppen för synpunkterna.

Studenter mister bostadsbidraget

mars 27, 2009 Lämna en kommentar

Ännu ett av studiesociala utredningens förslag läckte ut i gårdagens Rapport. Som vanligt kan jag inte låta bli att förundras över hur utredningen egentligen har tolkat sina direktiv:

En kommitté ska, med utgångspunkt i att studiemedelssystemet och de sociala trygghetssystemen ska samverka på ett optimalt sätt, överväga och föreslå åtgärder vad gäller studerandes ekonomiska och sociala situation. Åtgärderna ska syfta till att den studerande har möjligheter att försörja sig och leva ett tryggt liv under sin studietid.

På vilket sätt är det optimalt att studenter inte har möjlighet att arbeta under sommaren utan att bli av med det bostadsbidrag som de sannolikt är i ett mycket stort behov av, förutsatt att de nu har lyckats ta sig igenom det nålsöga som Försäkringskassans regler utgör? Man undrar.

Fler: SSCO.

Bakgrund avgör framtid

mars 26, 2009 Lämna en kommentar

Enligt den analys som Högskoleverket offentliggjorde idag, så är de svenska ungdomarnas geografiska hemvist – föga förvånande kanske – avgörande för i vilken utsträckning de går vidare till högskolan. Således har endast sju procent av 21-åringarna i värmländska Årjäng börjat studera, medan motsvarande siffra i Danderyd ligger på 70 procent. Räknat länsvis ligger Uppsala och Stockholms län i topp och Jämtlands och Gotlands län i botten.

Exakt vad som ligger bakom skillnaderna går HSV inte in på, men det är naturligtvis lätt att dra paralleller till den statistik som visar att benägenheten att börja plugga påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. Den sociala rörligheten i det svenska samhället lär tyvärr inte förbättras av de förslag som Studiesociala kommittén förväntas lägga fram i början av nästa vecka.

Återinför studerandevillkoret

februari 4, 2009 Lämna en kommentar

… i a-kassan – åtminstone för nyexaminerade studenter. Det kravet ställer Akademikerförbundet SSR i ett färskt uttalande, med udden mot regeringens beslut 2006 att avskaffa nämnda villkor.

Detta är naturligtvis en av de frågor som borde avgöras inom ramen för den studiesociala utredningen, som ska överlämna sitt betänkande senast den 31 mars. Men regeringen anser att frågan är färdigutredd – trots att man har all anledning att räta ut sin så kallade arbetslinje. En fullt rimlig frågeställning är nämligen denna: Vilken modell medför de högsta samhällsekonomiska kostnaderna – en där högutbildade tvingas in i arbeten med låga kvalifikationskrav omedelbart efter sin examen – och därmed konkurrerar ut dem som verkligen är utsatta på arbetsmarknaden – eller en där nyblivna akademiker får förtroendet att åtminstone under några månader söka ett jobb som passar bättre ihop med deras utbildning?

Svaret beror sannolikt på vilken typ av arbetslinje man föredrar.

Fler om den studiesociala utredningen: Stina Hamberg, Kristina Persdotter, Lisa Gemmel, Eva Westerberg. Kolla också in SFS, TCO:s och Trias gemensamma rapport.