Arkiv

Posts Tagged ‘stadsplanering’

Strid om studentbostäder

mars 22, 2011 1 kommentar

Stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholms stad Regina Kevius förklarar på sin blogg och i media att tillgången på studentbostäder är en hörnsten för att Stockholm ska bli en bra stad att studera i och att man avser att hålla löftet om över 4 000 nya studentbostäder under mandatperioden. En strid har dock blossat upp kring ett förestående projekt i Alvik, där 120 utlovade nya lägenheter har dragits ner till 35 (eller 70, enligt de färskaste planerna).

Studentorganisationen SSCO påpekar detta, liksom naturligtvis den socialdemokratiska oppositionen. Personligen har jag begränsad möjlighet att ta ställning till vilka förutsättningar som gäller i det enskilda projektet, men gläds över att frågan ges stor dignitet. Samtliga inblandade har förstått att sätta bostadsfrågan i samband med Stockholms möjligheter att utvecklas som kunskapsregion. Det känns uppmuntrande.

Uppdaterat: Regina Kevius bloggar om att stadsbyggnadsnämnden har startat planarbete för nästan 2000 studentbostäder sedan valet 2010.

Uppdaterat 2: SSCO följer upp.

Bygg blandat, Stockholm

maj 9, 2010 5 kommentarer

DN uppmärksammar idag hur Stockholms innerstad marscherar norrut. Det som händer på Norra stationsområdet är onekligen spännande: en helt ny stadsdel som växer fram i gränslandet mellan Stockholm och Solna, med ett tydligt fokus på forskning inom framför allt life science-sektorn.

– Det finns 70 000 studenter och 7 000 forskare inom en radie av några kilometer. Vi vill skapa ett kluster för life science. Här ska vård, utbildning, forskning och företag mötas, förklarar Ylva Williams, vd för Stockholm Science City, som har uppdraget att göra Norra stationsområdet till en betydelsefull prick på världskartan.

Det är en fullt riktig utgångspunkt. Norra stationsområdet har alla förutsättningar att utvecklas till en mycket dynamisk plats, förutsatt att man lyckas skapa den urbana mix som rymmer både arbete, utbildning, nöjen och bostäder. Men tyvärr tyder de nuvarande byggplanerna på att man inte har förmått undvika det problem som ofta återkommer när Stockholm expanderar: man saknar modet att bygga blandat. Trots att våra makthavare tydligt uttrycker i sina visionsdokument att nya stadsdelar ska ge utrymme åt människor med olika förutsättningar, i olika skeden av livet, framträder Norra stationsområdet som ännu ett exempel på att bostadsbyggandet uteslutande riktar sig mot en ytterst homogen grupp människor med en medelinkomst utöver det vanliga.

Det är en tråkig utveckling. När Stockholm lär sig att bättre ta tillvara sina studenter och unga – att ge dem utrymme i stadsplaneringen och dra nytta av den urbana prägel de skänker åt nya och växande stadsdelar – kommer staden att på riktigt kunna närma sig den vision som politikerna säger sig stå bakom. Men för att nå dit krävs att samtliga partier sluter upp bakom en mer strategisk och medveten bostadspolitik.

Edit: DN skriver också om bostadskrisen samt om något som liknar ljusare tider efter förra årets byggras.

S lovar 3 000 nya studentbostäder

mars 19, 2010 Lämna en kommentar

Det finns egentligen grund för en blocköverskridande enighet i den här frågan. Stockholms studentpopulation har vuxit dramatiskt under de senaste åren. Samtidigt har nybyggnationen av studentbostäder i allt väsentligt upphört parallellt med att tillgången på mindre hyresrätter har minskat drastiskt. I kö till SSSB:s 8 000 bostäder står i dagsläget närmare 50 000 människor, vilket är en fördubbling på tre år från en redan hög nivå. Det vi har framför oss är att ungdomskullarna växer under ytterligare några år men framför allt att högskolesektorn kommer att byggas ut under de närmaste decennierna för att råda bot på den omfattande brist på högutbildade som regionen står inför.

Det löfte om 3 000 nya studentbostäder som Socialdemokraterna i Stockholms stad och län idag utfärdade till Stockholmsstudenterna är ett mycket viktigt steg. Men den här frågan är så pass central för regionens utveckling och kompetensförsörjning att den inte får hamna i ett beroende av vilket politiskt block som råkar sitta vid makten i Stadshuset.

SSCO kommer på ett mycket pedagogiskt sätt att fortsätta förklara för samtliga politiska partier att Stockholm måste utvecklas vidare som kunskapsregion. Att den utvecklingen också förutsätter en rimlig tillgång på bostäder för människor som väljer att studera. Vår hållning i den här frågan grundar sig  i de rekommendationer och konstateranden som görs av såväl OECD som Globaliseringsrådet, Regionplanekontoret och Länsstyrelsen. Det vore mycket märkligt om det inte gick att piska fram en förståelse för detta hos partier på båda sidor om blockgränsen. Det vore också synnerligen besvärande för den borgerliga majoriteten i Stadshuset om man lät hela mandatperioden förflyta utan att ha presterat någon som helst nybyggnation på det här området.

Edit: Parallellt släpps även det rödgröna beskedet om en sänkt fastighetsskatt på studentrum: DN Debatt.

Även: ABC, SvD, Ekot, Politikerbloggen, Eskilstuna-Kuriren, Helsingborgs Dagblad, Bohusläningen, VLT, Hela Hälsingland, TTELA, Dagen, Metro, BLT, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning, Folket, Gefle Dagblad, Laholms Tidning, Norra Skåne, ÖP, Arbetarbladet, Skånska Dagbladet, Ystads Allehanda, Kristianstadsbladet, Rödgrönt samarbete, Norah4you, Kulturbloggen, Alltid rött alltid rätt. Dessutom Andrey Tibajev, ordförande för Stockholms universitets studentkår, på Brännpunkt om studenters ekonomi.

”Ett misslyckande för alla parter”

mars 3, 2010 Lämna en kommentar

Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder, uttrycker det mycket tydligt när han kommenterar att bolaget missar sitt mål om 3 000 nybyggda bostäder under innevarande mandatperiod:

–Det är klart att det är ett misslyckande för alla parter som försöker få fram nya lägenheter. Det är framför allt ett misslyckande för de 280000 som står i bostadskön.

Yvonne Ruwaida, styrelseledamot i opposition, förklarar var nybyggnationen brustit och formulerar klarsynt vad som bör vara vägledande för Svenska Bostäders åtaganden:

–Ettor och studentlägenheter, men även större lägenheter, är underrepresenterade. Inte en enda studentlägenhet är under pågående produktion. Svenska Bostäder måste ta ökat ansvar när det gäller lägenheter för unga och studenter.

Så vad säger majoriteten?

SSCO i TV4:s Nyhetsmorgon

augusti 11, 2009 Lämna en kommentar

Samma morgon som DN gick ut med nyheten om en gemensam bostadskö för studenter, ställde Stockholms stads bostadsborgarråd Joakim Larsson (m) glädjande nog upp på en kort debatt om bostadsbristen i TV4:s Nyhetsmorgon. Tyvärr som en följd av att den ansvarige ministern, Mats Odell, tackat nej till samma förfrågan – det hade onekligen varit värdefullt att på riktigt få en kommentar till de politiska åtgärder som SSCO med flera efterlyser på en nationell nivå. Men hur som helst var det nyttigt att få skifta några ord i offentlighetens ljus med en representant för en av de kommuner som drabbats hårdast av bostadsbristen, och tillika en företrädare för Alliansens bostadspolitiska agenda.

Naturligtvis försvarade Larsson mer eller mindre slentrianmässigt Mats Odells åtgärd att höja byggmomsen på studentbostäder och mindre hyresrätter (vilket börjar kännas tröttsamt), men talade också länge och noga om den gemensamma bostadskö som nämns ovan. Initiativet är självfallet mycket lovvärt, och det känns roligt att de diskussioner som vi inledde för mindre än ett år sedan redan har konkretiserats på detta sätt. Samtidigt förtjänar det att understrykas gång på gång att en aldrig så effektiv förmedling förlorar sin mening när det inte finns några lägenheter att förmedla. På den punkten är alla troligen överens: en långsiktig lösning på storstadsregionernas bostadsproblem förutsätter en ökad nybyggnation. I ljuset av detta ter sig regeringens ovilja att överhuvudtaget diskutera frågan mycket märklig. Självklart kommer vi att fortsätta ligga på i ärendet ända tills minister Odell behagar avge ett svar.

Kolla för all del in debatten på TV4:s hemsida.

Bostadskris för studenter

augusti 10, 2009 1 kommentar

Dagens DN slår välkommet upp bostadskrisen för studenter på en helsida i pappersupplagan. För undertecknad har den nedslående statistiken över byggande och bostadsbrist blivit något av ett mantra under den senaste månaden: Drygt 80 000 studenter i länet, en siffra som för övrigt växer. 12 000 studentbostäder, en siffra som tyvärr inte växer efter regeringens ideologiskt motiverade beslut att avskaffa investeringsstimulansen för snart tre år sedan. 45 ooo personer i kö, kötider på över ett år. En fastighetsskatt som beskattar ett korridorsrum på Lappis med samma summa som en tiorummare på Strandvägen. Lärosäten som varnar för att de är på väg att hamna i en situation där de inte längre tar inte studenter efter kompetens eller lämplighet, utan på grundval av vilka som har möjlighet att skaffa sig en bostad.

Var det detta som var tanken med det svenska utbildningssystemet? Nej, sannolikt inte. Troligen är alla partier åtminstone utåt sett överens om att tillgången till högre utbildning ska vara oberoende av människors ekonomiska och sociala bakgrund. Alldeles oavsett de orättvisor som reflekteras i människors svårigheter på bostadsmarknaden så är de flesta sannolikt också överens om att såväl Stockholm som Sverige förlorar värdefull kompetens när studenter tvingas tacka nej till sina studieplatser och när lärosätena blir tvungna att söka sig neråt bland reserverna tills de har hittat en person som har tillräckligt ordnade bostadsförhållanden för att kunna tacka ja till sitt erbjudande.

För det råder inget tvivel om att Stockholm behöver sina studenter. I den regionala utvecklingsplanen förutspår man en brist på upp till 73 000 högutbildade inom de närmaste två decennierna. Den globala konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar ständigt – Sveriges huvudstad tävlar inte längre med små och halvstora städer runtom i landet, utan med sina internationella motsvarigheter. Det är mycket positivt att såväl DN, precis som tidigare, har valt att inkludera denna aspekt i resonemanget.

Den här frågan är nämligen större än att den endast berör enskilda individer eller intressegrupper. Den är avgörande för huvudstadens framtida tillväxt och utveckling och för dess möjligheter att i slutändan stå som globaliseringens vinnare. Om våra politiker menar allvar med ambitionen att utveckla Stockholm till Europas främsta kunskapsregion, så är det inte helt orimligt se över i vilken utsträckning medborgarna i praktiken har tillgång till den högre utbildningen. Vi hjälper gärna till i det arbetet.

DN1, DN2.

Riktiga stockholmare är högutbildade

juli 15, 2009 4 kommentarer

… eller? Nja, faktiskt inte i tillräckligt stor utsträckning.

Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm skrev härom dagen intressant om vad som karaktäriserar ”riktiga stockholmare”. De är inflyttade, har sökt sig till studier, arbete, kulturliv eller mångfald. De ökar stadigt i antal: år 2030 beräknas Stockholms stad inhysa runt en miljon invånare. Under samma period växer länets befolkning med ungefär ett Göteborg.

Allt detta är självklart positivt. Men Lotta Edholm är liksom undertecknad engagerad i högskolefrågor – vi sitter båda i styrelsen för det organ, Stockholms Akademiska Forum, som har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som akademisk region – och därför medveten om den statistik som visar att Sveriges huvudstad står inför en betydande brist på högutbildade. Vi delar också åsikten om att Stockholm aldrig blir färdigt, att växtvärken i grund och botten är sund och att byggandet aldrig får avstanna. Jag gissar mig till att följande utgångspunkt förenar oss: Stockholm kommer i slutändan att stå som globaliseringens vinnare – men bara under förutsättningen att vi ger våra medborgare goda möjligheter att utbilda sig, att möta strukturomvandlingen med en känsla av kontroll och att utveckla sin kompetens på ett sätt som gör dem attraktiva i den internationella konkurrensen om framtidens jobb.

Ändå efterlyser jag från samtliga partier mer handling än retorik. Att rektorn för Stockholms universitet, Kåre Bremer, för några dagar sedan gick ut och förklarade att bostadsbristen för studenter och unga i förlängningen drabbar lärosätenas möjligheter att rekrytera de bästa studenterna borde utgöra en kraftfull signal till beslutsfattare på alla nivåer. Ännu en röst sluter sig till den skara som anser att bostads- och stadsbyggnadsfrågor på ett medvetet sätt måste integreras i en sammanhållen kunskapspolitik. Och Stadshuset har ju egentligen öppet mål: Albano och Norra stationsområdet är som skräddarsydda för all verksamhet som rör den högre utbildningen, inklusive studentbostäder. Den politiker som uppriktigt vill se att dessa områden utvecklas till urbana, dynamiska, kunskapsintensiva, innovationstäta dygnetrunt-stadsdelar bör hålla detta i åtanke. Vi står inför ett gyllene tillfälle att iscensätta det Stockholm som de flesta säger sig vilja ha, åtminstone i visionsdokumenten.

Och, för att riktigt inpränta i minnet hos de tveksamma: Globaliseringen står på stockholmarnas sida. Någon annan hållning är omöjlig att inta.

Succé i Stadshuset

maj 27, 2009 Lämna en kommentar

IMG_5891

Ovan: Bostadsborgarrådet Joakim Larsson, som för övrigt numera får sin post adresserad till  SSCO, inledningstalar på det seminarium som SSCO arrangerade i Stadshuset tillsammans med Stockholms stad. (Foto: BF Studios.)

Program, presentationer och bilder på SSCO:s hemsida.

Studentskrapa i Flemingsberg

maj 24, 2009 2 kommentarer

SSCO har kommenterat saken redan i höstas, men det är mycket glädjande att se planerna på en studentskrapa i Flemingsberg bli verklighet. De första studenterna flyttar in redan i sommar och naturligtvis är detta ännu ett led i arbetet med att utveckla Flemingsberg till ett dynamiskt och utbildningsorienterat kunskapskluster. Att ambitionerna finns där är mycket tydligt.

Fler kommuner får gärna hoppa på tåget, och tillsvidare påminner jag om att Solnas oppositionsråd Johanna Graf varit inne på detta alldeles utmärkta spår. Dock utan att få gehör från den politiska majoriteten.

”Stockholms framtida utbildningsnav”

februari 13, 2009 Lämna en kommentar

En universitetsstad med plats för tusentals studenter plus några hundra studentbostäder ska växa upp i Albano, skriver Dagens Nyheter (ej på nätet). Tanken är alltså att det sterila området mellan KTH och Stockholms universitet äntligen utnyttjas till det som kommer att bli ”Stockholms utbildningsnav”.

Tanken är naturligtvis helt riktig, och prioriteringen utmärkt. Förhoppningsvis ser Stockholms stad och Solna till att också utnyttja närheten till Karolinska Institutet: Det som gäller för utvecklingen av Albano gäller också för nybyggnationen på Norra Stationsområdet. Omvandlingen av hela norra innerstan – från Frescati via Roslagstull till Norra station – till en sammanhängande lärdomsstad har god potential att väcka internationell uppmärksamhet, och ligger dessutom i linje med den kunskapspolitiska agenda som de flesta politiker numera säger sig stå bakom.