Arkiv

Posts Tagged ‘RUT’

Studenter för företagande

mars 12, 2010 Lämna en kommentar

”Lär studenterna fakturera” är den något tillspetsade rubriken på min debattartikel på SvD:s Brännpunkt idag. Jag skulle egentligen säga att min centrala poäng är att en seriös arbetslinje måste gå ut på att i så stor utsträckning som möjligt införliva ungdomar i den kunskapsbaserade ekonomi som enligt alla bedömningar kommer att utgöra grunden för svensk tillväxt. I det avseendet fungerar naturligtvis entreprenörskap som ett storartat smörjmedel – men problemet är att diskussionen om företagande alltför ofta kretsar kring relativt marginella frågor som Las eller nivån på ingångslönerna, och mer sällan kring vilken typ av företagande vi vill se och vilka sektorer vi vill stimulera.

Om vi tror att det är städfirmorna som kommer att lotsa Sverige till nya ekonomiska framgångar på den internationella arenan gör vi självklart rätt i att uteslutande diskutera RUT-avdragets vara eller icke vara. Har vi en annan vision är det däremot på tiden att börja fundera över hur vi kan överbrygga klyftan mellan akademin och näringslivet; hur vi kan se till att ungdomars kunskapstörst och utbildningsiver kommer till nytta även inom svenskt nyföretagande. På den punkten har vi som studenter ett visst ansvar för att jaga på både högskolor, arbetsgivare och politiker.

Och, till partistrateger som vill ha ett hett tips inför valet: En arbetslinje är inte trovärdig om den inte mycket tydligt utgår från den pågående strukturomvandlingen. Sverige måste stärka sin ställning som kunskapsnation – inte bryta ny mark bland låglöneländerna.

Bemötanden: Storstad, Charlie Levin, Hanna Wagenius.