Arkiv

Posts Tagged ‘Peter Wolodarski’

En helt ny människa?

mars 15, 2009 Lämna en kommentar

De statliga budgetunderskotten måste tillåtas växa för att väga upp det kraftiga fallet i den privata sektorns konsumtion och investeringar. Att EU:s finansministrar i veckan påstod att de inte behöver lansera några nya stimulansåtgärder förrän tidigast 2010 är illavarslande.

Är detta ett utdrag från Aftonbladets ledarsida? Eller kanske ett exempel på rödgrön kritik mot regeringens krishantering?

Nej. Citatet ovan är hämtat från Peter Wolodariskis första söndagskrönika som politisk redaktör för Dagens Nyheter. Mannen vars tidigare uppgift tycktes vara att agera ideologisk vakthund, långt ute på den liberala högerflanken – och som utmärkt sig genom hyllningsartiklar till nyliberalismens ikoner, eller en oförställd skadeglädje över det obekväma Arbetslivsinstitutets nedläggning, eller genom att faktiskt stämpla förespråkare av statlig inblandning i ekonomin som ”planekonomer” – har alltså tonat ner sina mer dogmatiska sidor en aning. Dagens Wolodarski talar istället om behovet av politiskt ledarskap, och förklarar att ”(r)egeringen måste tillföra medel till kommunerna och landstingen, för att undvika en våg av uppsägningar inom offentlig sektor”.

Jag kan inte låta bli att förvånas. Antingen var Wolodarskis tidigare hållning en fasad och ett uttryck för trött positionering från en gammal Luf:are som hoppades på en karriär inom Timbro. Eller också har grabben växt till sig under USA-exilen; kanske har Harvard-studierna faktiskt haft avsedd effekt och åstadkommit en viss intellektuell mognad.

Man kan alltid hoppas.