Arkiv

Posts Tagged ‘överutbildning’

Fortsatt om överutbildning

maj 29, 2009 Lämna en kommentar

Saco-Maria avvisar TCO:s slutsatser om det så kallade problemet med överutbildning, och får medhåll av Timbro-Eva. Välkommen diskussion.

Jag är övertygad om att forskare kommer att fortsätta att debattera frågan i oändlighet, och jag är likaledes övertygad om det riktiga i Marias påpekande om att detta i hög grad är en fråga om hur man definierar överutbildning.

Mina egen inställning till begreppet vilar på följande:

  1. Jag anser att det är positivt om 100 % av svenskarna har en gymnasieutbildning. Ergo: En gymnasieutbildad person är inte en överutbildad person, alldeles oavsett hur arbetsmarknaden ser ut.
  2. Svensk utbildningspolitik påverkar svensk arbetsmarknad. Den trend som gör att lågkvalificerade jobb flyttar ut till förmån för högkvalificerade jobb är i mina ögon mycket positiv. Den trenden kan också stimuleras genom att Sverige för en politik som uppmuntrar innovationsrikedom, kreativitet och – just det – utbildning. Kort sagt: Sverige kommer att stå som globaliseringens vinnare, men bara under förutsättning att vi har modet att föra en utbildningspolitik som är både expansiv och kvalitetsinriktad. Om detta gör att svenska medborgare har några fler högskolepoäng än deras arbetsgivare egentligen efterfrågade är i sammanhanget en mycket marginell fråga.

Den som satsar vinner.

Fler: Kristina Persdotter.

Myten om överutbildning

maj 27, 2009 Lämna en kommentar

TCO:s Kristina Persdotter ifrågasätter på ett trovärdigt sätt myten om överutbildning i den rapport som presenterades på ett seminarium igår. Professor Mikael Tåhlin opponerade, samtidigt som Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors förmedlade ett perspektiv som på många sätt stärkte rapportens slutsatser: att de siffror som cirkulerar i debatten ofta är kraftigt överdrivna.

Ska bli intressant att se hur diskussionerna fortlöper. Förhoppningsvis inser vissa av de organisationer som tidigare förmedlat myten om överutbildning att det inte innebär någon prestigeförlust att backa från tidigare ståndpunkter. Snarare tvärtom: Allas vår målsättning bör ju vara att utbildningspolitiska beslut fattas på riktiga grunder.