Arkiv

Posts Tagged ‘kårobligatoriet’

No more Gaudeamus?

februari 27, 2009 1 kommentar

Nätupplagan av Journalisten tar idag upp ännu en aspekt av kårobligatoriets avskaffande när man, med benäget bistånd av undertecknad, förklarar att studentkårernas försämrade ekonomi utgör ett hot mot tidningar som Ergo, Lundagård och Gaudeamus.

Med risk för att låta tjatig så föreslår jag att regeringen tänker ett varv till kring den statliga ersättningen till kårerna. Ovanstående tidningar har fostrat många framstående publicister (se exempelvis Lundagårds smått imponerande redaktörslängd). Vore trist att se dem gå i graven.

Edit: Även DN (ej på nätet) och TT hakar på.

Åt fel håll

februari 26, 2009 1 kommentar

Dagens Nyheter uppger att den politiska majoriteten i studiesociala kommittén nu är inställd på att begränsa rätten till studiemedel från sex till fyra år. Jag tänker inte upprepa den kritik som SSCO formulerar här, men vill ändå säga några ord om en mycket oroväckande politisk trend.

Högskoleminister Lars Leijonborg – som jag vid Gud hoppas kväver detta förslag i sin linda – är en flitig talare i alla sammanhang där han får möjligheten att formulera ordet ”kunskapspolitik” inför sina åhörare. Samtidigt sitter han vid det utbildningspolitiska rodret för en nation som i allt väsentligt tycks styra bort från allt som liknar kunskapspolitiska satsningar. Det är en märklig position. Som stolt ordförande för Globaliseringsrådet har han (förhoppningsvis) tagit del av den serie rapporter som rådet har lämnat ifrån sig och som genomgående understryker behovet av utbildning. Om Globaliseringsrådets arbete skulle resultera i en enda central tes så skulle det vara följande: Sverige tjänar pengar på att utbilda sina medborgare.

Trots det okomplicerade budskapet – för jag utgår från att Globaliseringsrådet är tillsatt för att faktiskt ge råd – så har utvecklingen i det svenska samhället gått åt motsatt håll. De senaste två dagarnas nyheter – ett underfinansierat studentinflytande, ett försämrat studiemedelssystem, en likaledes underfinansierad grundutbildning – illustrerar tyvärr väldigt tydligt hur illa det är ställt med de kunskapspolitiska ambitionerna i Sverige i praktiken.

Egentligen vill jag inte vara den som alltid klagar. Men det skulle vara trevligt med en god nyhet snart. Lars?

Minskade resurser till studentinflytande

februari 25, 2009 1 kommentar

Lars Leijonborg presenterade idag regeringens proposition om att kårobligatoriet ska avvecklas. Inget spektakulärt i det – många organisationer och personer som arbetar med utbildningspolitik har varit tydliga med att de accepterar ett avskaffande så länge det sker under rimliga former. Det vill säga, så länge regeringen lämnar ekonomiska garantier för att den kvalitetsfaktor som har varit unik för svensk utbildning – studenternas möjlighet till inflytande och utbildningsbevakning – finns kvar.

Detta är dock inte innebörden av den proposition som högskoleministern lade fram idag. Regeringen har uppenbarligen valt att ignorera sin egen utredares beräkning om vilken ersättningsnivå som är nödvändig för att bevara studentinflytandet i dagens omfattning, och skär således ner det statliga bidraget från 310 (i utredningsförslaget) till cirka 100 kronor per helårsstudent. Två tredjedelar av resurserna har alltså försvunnit jämfört med den summa som Erland Ringborg betraktade som en miniminivå.

Anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att Riksrevisionen senast i höstas konstaterade att kvaliteten på den högre utbildningen korrelerar mer eller mindre direkt med studenternas möjligheter till inflytande.

Ibland kan jag inte låta bli att undra: Tar forskningsminister Leijonborg över huvudtaget del av den forskning som rör hans eget ansvarsområde?

Fler bloggare: Kristina Persdotter, Louise Callenberg, Eva Westerberg, Alliansfritt Sverige (som anar något lurt med Leijonborgs tajming).

Andra: TCOSaco, SFS, SSCO, LUS, Uppsala studentkår är alla oroade, medan de mer fundamentalistiskt lagda krafterna i Luf och Fria Moderata Studentförbundet är entusiastiska.

Media: SvD, DN, SR.

Se presskonferensen på regeringens hemsida.

Avgjort?

februari 24, 2009 Lämna en kommentar

Sisådär vid halvfem-snåret tisdagen den 24 februari 2009. Den moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé twittrar till: ”Leijonborg föredrar om att kårobligatoriet ska avskaffas. Riksdagsgruppen jublar och säger hej då till tvång.”

Plakatpolitik eller pragmatism?

februari 17, 2009 Lämna en kommentar

Folkpartiets Cecilia Wikström går ett steg längre i sin kritik av Lars Leijonborg och avfärdar det kommande lagförslaget om kårobligatoriets avskaffande som ”plakatpolitik”. Nyhetskanalen låter också Klas-Herman uttala sig i ett inslag om följderna av en dålig proposition från regeringens sida.

Kårobligatoriet pt. 5

februari 13, 2009 Lämna en kommentar

Dagens debattskörd: De rödgröna studentförbunden svänger (i vissa fall) och företräder nu en enig linje emot ett avskaffande i dagens läge:

Våra respektive organisationer står självklart bakom principen att människor själva­ ska få välja vilka organisationer och föreningar man är medlem i. Kårobligatoriet bryter dessvärre på sätt och vis mot denna princip.
Däremot är de alternativ till dagens kårobligatorium som lagts fram av den borgerliga regeringen så undermåliga att obligatoriet i dagsläget inte kan avskaffas.

Och i NWT är rektorn för Karlstads universitet samt Karlstad Studentkårs ordförande oroliga för följderna av bristande finansiering från regeringens sida.

Fler: Callenberg, Westerberg, Ingenjörsbloggen, Uppsala studentkår, SFS.

Dessutom TCO:s Kristina Persdotter, som också hänvisar till Riksrevisionens utlåtande om studentinflytandet som en kvalitetsfaktor inom den högre utbildningen (s. 31).

Fortsatt ovisst om kårobligatoriet

februari 10, 2009 1 kommentar

Folkpartiets Cecilia Wikström flaggar för att borgerliga riksdagsledamöter kan komma att fälla ett dåligt förslag i kårobligatoriefrågan. Och SFS vidhåller kravet på 125 miljoner per år för att upprätthålla studentinflytandet.

I Studentliv.