Arkiv

Posts Tagged ‘kårobligatoriet’

No more Gaudeamus?

februari 27, 2009 1 kommentar

Nätupplagan av Journalisten tar idag upp ännu en aspekt av kårobligatoriets avskaffande när man, med benäget bistånd av undertecknad, förklarar att studentkårernas försämrade ekonomi utgör ett hot mot tidningar som Ergo, Lundagård och Gaudeamus.

Med risk för att låta tjatig så föreslår jag att regeringen tänker ett varv till kring den statliga ersättningen till kårerna. Ovanstående tidningar har fostrat många framstående publicister (se exempelvis Lundagårds smått imponerande redaktörslängd). Vore trist att se dem gå i graven.

Edit: Även DN (ej på nätet) och TT hakar på.

Åt fel håll

februari 26, 2009 1 kommentar

Dagens Nyheter uppger att den politiska majoriteten i studiesociala kommittén nu är inställd på att begränsa rätten till studiemedel från sex till fyra år. Jag tänker inte upprepa den kritik som SSCO formulerar här, men vill ändå säga några ord om en mycket oroväckande politisk trend.

Högskoleminister Lars Leijonborg – som jag vid Gud hoppas kväver detta förslag i sin linda – är en flitig talare i alla sammanhang där han får möjligheten att formulera ordet ”kunskapspolitik” inför sina åhörare. Samtidigt sitter han vid det utbildningspolitiska rodret för en nation som i allt väsentligt tycks styra bort från allt som liknar kunskapspolitiska satsningar. Det är en märklig position. Som stolt ordförande för Globaliseringsrådet har han (förhoppningsvis) tagit del av den serie rapporter som rådet har lämnat ifrån sig och som genomgående understryker behovet av utbildning. Om Globaliseringsrådets arbete skulle resultera i en enda central tes så skulle det vara följande: Sverige tjänar pengar på att utbilda sina medborgare.

Trots det okomplicerade budskapet – för jag utgår från att Globaliseringsrådet är tillsatt för att faktiskt ge råd – så har utvecklingen i det svenska samhället gått åt motsatt håll. De senaste två dagarnas nyheter – ett underfinansierat studentinflytande, ett försämrat studiemedelssystem, en likaledes underfinansierad grundutbildning – illustrerar tyvärr väldigt tydligt hur illa det är ställt med de kunskapspolitiska ambitionerna i Sverige i praktiken.

Egentligen vill jag inte vara den som alltid klagar. Men det skulle vara trevligt med en god nyhet snart. Lars?

Minskade resurser till studentinflytande

februari 25, 2009 1 kommentar

Lars Leijonborg presenterade idag regeringens proposition om att kårobligatoriet ska avvecklas. Inget spektakulärt i det – många organisationer och personer som arbetar med utbildningspolitik har varit tydliga med att de accepterar ett avskaffande så länge det sker under rimliga former. Det vill säga, så länge regeringen lämnar ekonomiska garantier för att den kvalitetsfaktor som har varit unik för svensk utbildning – studenternas möjlighet till inflytande och utbildningsbevakning – finns kvar.

Detta är dock inte innebörden av den proposition som högskoleministern lade fram idag. Regeringen har uppenbarligen valt att ignorera sin egen utredares beräkning om vilken ersättningsnivå som är nödvändig för att bevara studentinflytandet i dagens omfattning, och skär således ner det statliga bidraget från 310 (i utredningsförslaget) till cirka 100 kronor per helårsstudent. Två tredjedelar av resurserna har alltså försvunnit jämfört med den summa som Erland Ringborg betraktade som en miniminivå.

Anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att Riksrevisionen senast i höstas konstaterade att kvaliteten på den högre utbildningen korrelerar mer eller mindre direkt med studenternas möjligheter till inflytande.

Ibland kan jag inte låta bli att undra: Tar forskningsminister Leijonborg över huvudtaget del av den forskning som rör hans eget ansvarsområde?

Fler bloggare: Kristina Persdotter, Louise Callenberg, Eva Westerberg, Alliansfritt Sverige (som anar något lurt med Leijonborgs tajming).

Andra: TCOSaco, SFS, SSCO, LUS, Uppsala studentkår är alla oroade, medan de mer fundamentalistiskt lagda krafterna i Luf och Fria Moderata Studentförbundet är entusiastiska.

Media: SvD, DN, SR.

Se presskonferensen på regeringens hemsida.

Avgjort?

februari 24, 2009 Lämna en kommentar

Sisådär vid halvfem-snåret tisdagen den 24 februari 2009. Den moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé twittrar till: ”Leijonborg föredrar om att kårobligatoriet ska avskaffas. Riksdagsgruppen jublar och säger hej då till tvång.”

Plakatpolitik eller pragmatism?

februari 17, 2009 Lämna en kommentar

Folkpartiets Cecilia Wikström går ett steg längre i sin kritik av Lars Leijonborg och avfärdar det kommande lagförslaget om kårobligatoriets avskaffande som ”plakatpolitik”. Nyhetskanalen låter också Klas-Herman uttala sig i ett inslag om följderna av en dålig proposition från regeringens sida.

Kårobligatoriet pt. 5

februari 13, 2009 Lämna en kommentar

Dagens debattskörd: De rödgröna studentförbunden svänger (i vissa fall) och företräder nu en enig linje emot ett avskaffande i dagens läge:

Våra respektive organisationer står självklart bakom principen att människor själva­ ska få välja vilka organisationer och föreningar man är medlem i. Kårobligatoriet bryter dessvärre på sätt och vis mot denna princip.
Däremot är de alternativ till dagens kårobligatorium som lagts fram av den borgerliga regeringen så undermåliga att obligatoriet i dagsläget inte kan avskaffas.

Och i NWT är rektorn för Karlstads universitet samt Karlstad Studentkårs ordförande oroliga för följderna av bristande finansiering från regeringens sida.

Fler: Callenberg, Westerberg, Ingenjörsbloggen, Uppsala studentkår, SFS.

Dessutom TCO:s Kristina Persdotter, som också hänvisar till Riksrevisionens utlåtande om studentinflytandet som en kvalitetsfaktor inom den högre utbildningen (s. 31).

Fortsatt ovisst om kårobligatoriet

februari 10, 2009 1 kommentar

Folkpartiets Cecilia Wikström flaggar för att borgerliga riksdagsledamöter kan komma att fälla ett dåligt förslag i kårobligatoriefrågan. Och SFS vidhåller kravet på 125 miljoner per år för att upprätthålla studentinflytandet.

I Studentliv.

Leijonborg vs. universiteten

februari 6, 2009 Lämna en kommentar

Upsala Nya Tidning har under den senaste tiden upplåtit sin debattsida åt en intressant holmgång mellan å ena sidan högskoleminister Lars Leijonborg och å andra sidan rektorer och studentkårer vid Lunds och Uppsala universitet.

Låt obligatoriefrågan vänta tills autonomiutredningen är klar, kräver de sistnämnda och hänvisar till avskräckande exempel från Finland och Australien. De oroas över att ett avskaffat kårobligatorium i dagsläget skulle innebära ett kraftigt försvagat studentinflytande. Professor Tom Lundin håller med.

Det ordnar sig säkert, replikerar Lars Leijonborg, och menar att risken för ett ogenomtänkt beslut är obefintlig. ”Obligatoriet infördes på 1600-talet och blev mycket snart kritiserat. Drygt 300 år känns trots allt inte som en orimligt kort beredningstid.”

Högskoleministern blandar ihop kårer och nationer, påpekar slutligen(?) Klas-Herman från US och Petter från LUS i dagens UNT. De menar också att universitet, kommuner, kårer och utredare är eniga på en mängd punkter som Leijonborg avfärdar alltför lättvindigt: tidpunkten för avskaffandet är olycklig, autonomiutredningen bör inväntas, det föreslagna statliga bidraget på 310 kronor per helårsstudent är ett absolut minimum om studentinflytandet ska kunna bevaras på en godtagbar nivå.

Min egen åsikt? Jag anser att kårobligatoriet innehåller en viss principiell problematik, eftersom det i någon mening innebär en kränkning av den negativa föreningsfriheten. Jag anser också att funktionalitet är principen som bör omhuldas mer än alla andra. Om regeringen presenterar en lösning som innebär att förutsättningarna för studentinflytande försämras, så kommer jag att uttala mig emot den. I övrigt är jag öppen för förslag.

Fortsättning följer, misstänker jag.

Högskoleminister sökes?

februari 1, 2009 1 kommentar

Inte mycket går Lars Leijonborgs väg just nu. Han har lagt en forskningsproposition som kritiseras av såväl ledarskribenter till höger och vänster som mer eller mindre oberoende akademiker. Samtidigt pågår en alltmer nervös debatt inför kårobligatoriets eventuella avskaffande, under vilken rektorer, professorer och kårrepresentanter oroas över att en förhastad proposition riskerar att avskaffa själva studentinflytandet som sådant. Ungliberaler applåderar entusiastiskt, men motsätter sig sedan tidigare den modell som regeringens utredare har föreslagit: en lösning där kårernas verksamhet fortsätter, men finansieras av staten. Eller, med ett mer ideologiskt ordval: ”en lösning där tvångsrepresentationen fortsätter, men på skattebetalarnas bekostnad”. Rätt eller fel – Lars Leijonborg kommer att ha svårt att tillfredsställa alla läger.

Till råga på allt har media för andra gången på bara några månader förutspått högskoleministerns snara avgång. Jag misstänker att de interna diskussionerna om vem som blir hans efterträdare redan pågår. Troligen söker man något helt nytt – en person som stämmer in på följande profil: äkta liberal, med äkta kompetens och äkta engagemang. Gärna med kännedom om högskolesektorn.

Fler: Klas-Herman Lundgren.

Uppsala svänger om kårobligatoriet

januari 28, 2009 Lämna en kommentar

Noterar med intresse att Uppsala studentkår har svängt i frågan om kårobligatoriet, som man numera anser ”är den form som i dagsläget bäst värnar studentinflytande, studenters rättssäkerhet och utbildningens kvalitet”. Omsvängningen har naturligtvis att göra med de dåliga omständigheter som man väntar sig att avskaffandet kommer att ske under. Utredaren Erland Ringborg har nämligen föreslagit att staten måste gå in med 125 miljoner kronor per år för att studentinflytandet ska kunna bevaras.

Sedan dess har regeringen fått en finanskris och en lågkonjunktur på halsen och frågan är om politikerna nu är beredda att satsa så stora årliga belopp. För att finansiera utgiften föreslogs en minskning av antalet utbildningsplatser med 1 100 platser. Men när arbetsmarknaden försämras söker fler till högskolor och universitet, och att då minska antalet utbildningsplatser kan bli svårt.

/…/ – Det här ger oss större mandat att agera och vara kritiska. Tills nu har vi mest kunnat avvakta förslaget från regeringen och varit hänvisade till att agera först om förslaget visar sig vara dåligt, eftersom vi i princip inte varit emot ett avskaffande, säger [Uppsala studentkårs ordförande] Klas-Herman Lundgren.

Uppsala studentkår avviker därmed från SFS, SSCO och Saco studentråd som med varierande grader av entusiasm accepterar ett avskaffande så länge studentinflytandet kan upprätthållas eller stärkas på annat sätt.

Kårobligatoriet identifieras för övrigt som en av 2009 års stridsfrågor i AiP, där socialdemokraternas Marie Granlund förklarar att:

– Vi har sagt ok under förutsättning att studenterna fortfarande har inflytande och att den sociala verksamheten, sjukvård och kuratorer, fungerar. Problemet är att det inte kommer att bli så.

Regeringens proposition i frågan är utannonserad till den 10 mars.

Fler: Stina Hamberg, som Anna Ardin går i polemik med.