Arkiv

Posts Tagged ‘finanskrisen’

Fokus på jobb och utbildning

juni 8, 2010 Lämna en kommentar

Tjänstesektorn har av allt att döma lämnat lågkonjunkturen bakom sig och går mot en stadig uppgång. I dagsläget utgör bristen på kompetent arbetskraft det största hindret för återhämtningen. I en kommentar till detta förklarar Almegas chefekonom Lena Hagman för Dagens Industri att jobbpolitiken måste skifta fokus till att öka tillgången på högutbildad arbetskraft.

Samtidigt rapporterar Tv4 om en skärpt politisk kamp om ungdomsjobben föranledd av att unga träder fram som en alltmer prioriterad väljargrupp. Det är positivt att behovet av breda utbildningssatsningar lyfts fram även i den diskussionen, eftersom det kommer att bli nödvändigt att skapa möjligheter för fler människor att träda in i den kunskapsintensiva tjänstesektor som den svenska ekonomiska tillväxten i allt högre grad vilar mot. I det perspektivet framstår de tämligen brutala nedskärningarna av Komvux som en av den sittande regeringens grövsta missar – ett effektivt sätt att stänga igen karriärvägar i stället för att bredda dem. Detta i ett läge där Sverige kanske mer än någonsin tidigare är beroende av en väl fungerande kompetensförsörjning.

Det återstår att se vilka misstag och initiativ på utbildningsområdet som får en bärande effekt i valrörelsen. Självfallet vore det synnerligen klokt av Alliansen att på vissa punkter svälja sin stolthet och överge den olönsamma sorteringspolitik som alltför ofta tagit överhanden: att bygga upp Komvux igen, återinföra 25:4-regeln och generellt sett bli bättre på att tänka i termer av breddad rekrytering och livslångt lärande. Samtidigt är det viktigt att firma Björklund & Leijonborgs kanske främsta insats på utbildningsdepartementet – regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet – utvecklas och blir till något bestående.

Sannolikt ligger nyckeln till en fortsatt växande tjänstesektor någonstans här: I insikten om att ett litet land som Sverige tjänar på att fler får chansen till utbildning. I en tätare relation mellan högskolan och näringslivet. I värdet av att förmedla akademins bildningsideal men samtidigt uppmuntra och lära ut ett mer entreprenöriellt förhållningssätt. Vi vet redan att det är detta studenterna efterfrågar.

Almegas rapport i media: Metro, GP, E24, SVT, Sydsvenskan, SvD, DN. Kommentarer: Carina Hägg.

Fredrik Reinfeldt och Thomas Bodström om ungdomsjobben: Nyheter24, DN. Kommentarer: Politikerbloggen1 och 2, Ulla Hamilton, Rasmus Lenefors, Martin Moberg, Thomas Bodström(!), Rasmus (liberal), Peter Andersson, Ulrika Falk, Stefan Wikén, HBT-sossen.

Läs också SFS ordförande Klas-Herman Lundgren på Newsmill, om behovet av en kvalitetsreform.

Uppdaterat: Under morgonen har också beskedet kommit om universitetskanslern Anders Flodströms avgång. En inte särskilt överraskande nyhet efter den offentliga schism som råder mellan Högskoleverket och regeringen sedan en tid tillbaka. Flodström säger själv i ett pressmeddelande att anledningen är en förtroendeklyfta ”som inte går att överbrygga” avseende det nya kvalitetssystemet:

— Jag kan inte stå bakom det system som regeringen vill införa. Det ligger för långt ifrån ett system som jag tror på och från Högskoleverkets förslag som är förankrat i sektorn och bland studenterna.

Sammantaget känns allting ganska otryggt just nu. Flodströms avgång i media: DN, Ekot, E24, Metro, UNT, SvD, GP, Nyheter24, Aftonbladet, Politikerbloggen1 och 2, SVT, Riksdag & Departement, Ny Teknik, Lundagård. SFS kommenterar. Även Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kåre Bremer, SULF, German Bender, Uppsala studentkår, Lisa Gemmel, Akademisk Frihet, Per Henriksson på Jusek, Alliansfritt Sverige.

Vallöften

maj 10, 2010 Lämna en kommentar

DN.se listar föredömligt ett antal vallöften från de båda politiska blocken. En ingalunda komplett uppräkning – likväl får man en hyfsad känsla för vilka prioriteringar partierna hittills har gjort. Vi får väl se om listan drygas ut i takt med att valet närmar sig, eller om den tvärtom imploderar i den europeiska krishanteringens efterdyningar.

Fokus på jobben

Fokus skriver intressant om en tid bortom krisen, ”när efterfrågan på arbetskraft åter kommer att öka. Men det är nya jobb och nya företag som väntar. Sverige kan glömma att bygga bilar.” Föredömlig vinkel i dessa tider, och föredömligt illustrerad (tyvärr ej på nätet) med hjälp av den statistik som visar att Sveriges ekonomi numera drivs av helt andra krafter än de som skapade 1900-talets framgångar. Endast 24 procent av svenskarna jobbar i dag inom industrin och andelen minskar stadigt varje år. Utvecklingen påskyndas med all sannolikhet av den pågående krisen. Professor Christer Lundh vid Handelshögskolan i Göteborg förutspår att sysselsättningen inom industrin snart kommer att ligga under tio procent.

Även om processen naturligtvis är smärtsam på vissa håll, så bör den egentligen inte ge upphov till någon större oro. I takt med att industrijobben försvinner så ökar nämligen utbudet av arbetstillfällen inom tjänstesektorn, som redan i dag sysselsätter drygt 70 procent av svenskarna. Fokus konstaterande bör för övrigt uppskattas av alla som funderar på att söka sig till högskolan:

Störst tillväxt de senaste åren har kunskapsintensiva tjänster haft, dit hör bland annat tjänster inom it, byggteknik, forskning och utveckling, hälso- och sjukvård, finansiell sektor, transporter, post- och telekommunikation och information.

Detta är något som samtliga partier borde ta till sig i större utsträckning. ”Jobben först!” utropar vänstern och arbetarrörelsen som sig bör på 1 maj, men utan att helt och hållet ha besvarat frågan om vilka jobb som bör sättas i första rummet. Försvaret av fordonsindustrin kan visa sig kontraproduktivt. Regeringen å sin sida har presterat närmast hårresande nedskärningar inom kunskapssektorn och tycks överlag vilja styra det svenska utbildningssystemet i en riktning där färre människor får tillgång till den skattefinansierade utbildningen. Slopandet av 25:4, massakern på komvux och trixandet med studiemedlet är åtgärder som på sikt försämrar Sveriges chanser i konkurrensen om de kunskapsintensiva jobben.

Sammantaget, för att ändå avsluta i ett positivt tonfall, är det uppenbart att den komplexa process som globaliseringen utgör för med sig det goda att utbildning belönas. Glädjande således att SSCO:s nomineringskommitté tog tillvara den insikten när man med följande motivering valde att nominera just ”globaliseringen” till utmärkelsen Stockholms studentvän 2009:

För sin i allt väsentligt positiva inverkan på Stockholmsregionen och dess invånare. Globaliseringen understryker mer än någon annan samtida kraft värdet av högre utbildning och behovet av en fungerande högskolepolitik. Globaliseringen står – med allt vad det innebär – på studenternas sida i en värld där den viktigaste valutan är kunskap.

Kunde inte sagt det bättre själv.

1 maj i media: DN1, DN2, DN3, DN4, Svd1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB2, AB3.

Budget utan utbildning

april 15, 2009 2 kommentarer

Anders Borg får kritik från både höger och vänster för den vårbudget han presenterade idag. ”Bästa s-ministern” drar Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster till med, självklart menat som en förolämpning. ”Större satsningar på utbildning”, kräver LO:s Wanja Lundby-Wedin och efterlyser ett nytt kunskapslyft.

Och hur ser det då ut med kunskapssatsningar? Tja, under innevarande år slår man till med 400 årsstudieplatser inom vuxenutbildningen. Högskolesektorn berikas med 7,5(!) fler platser på KI:s psykologutbildning, vilket ”måste ses som en pinsam detaljstyrning i brist på riktiga initiativ”, som SFS förklarar i en bitsk kommentar. Samtidigt rapporteras att ansökningarna till högskolan slår nya rekord.

Saco gillar att regeringen håller i pengarna men efterlyser större satsningar på bostadsbyggande för unga (vilket för övrigt skulle vara en åtgärd som verkar dubbelt: mot en avstannad byggsektor och mot en växande bostadsbrist). TCO dömer ut de sammantagna arbetsmarknadssatsningarna som lågbudgetåtgärder.

Borg själv är självklart nöjd med sin insats, och upplyser samtidigt medborgarna om att vi befinner oss i  ”den värsta krisen sedan andra världskriget”.

Sammantaget känns allting ganska tryggt just nu.

En helt ny människa?

mars 15, 2009 Lämna en kommentar

De statliga budgetunderskotten måste tillåtas växa för att väga upp det kraftiga fallet i den privata sektorns konsumtion och investeringar. Att EU:s finansministrar i veckan påstod att de inte behöver lansera några nya stimulansåtgärder förrän tidigast 2010 är illavarslande.

Är detta ett utdrag från Aftonbladets ledarsida? Eller kanske ett exempel på rödgrön kritik mot regeringens krishantering?

Nej. Citatet ovan är hämtat från Peter Wolodariskis första söndagskrönika som politisk redaktör för Dagens Nyheter. Mannen vars tidigare uppgift tycktes vara att agera ideologisk vakthund, långt ute på den liberala högerflanken – och som utmärkt sig genom hyllningsartiklar till nyliberalismens ikoner, eller en oförställd skadeglädje över det obekväma Arbetslivsinstitutets nedläggning, eller genom att faktiskt stämpla förespråkare av statlig inblandning i ekonomin som ”planekonomer” – har alltså tonat ner sina mer dogmatiska sidor en aning. Dagens Wolodarski talar istället om behovet av politiskt ledarskap, och förklarar att ”(r)egeringen måste tillföra medel till kommunerna och landstingen, för att undvika en våg av uppsägningar inom offentlig sektor”.

Jag kan inte låta bli att förvånas. Antingen var Wolodarskis tidigare hållning en fasad och ett uttryck för trött positionering från en gammal Luf:are som hoppades på en karriär inom Timbro. Eller också har grabben växt till sig under USA-exilen; kanske har Harvard-studierna faktiskt haft avsedd effekt och åstadkommit en viss intellektuell mognad.

Man kan alltid hoppas.

3 åtgärder mot lågkonjunkturen

februari 22, 2009 2 kommentarer

SvD:s Göran Eriksson påminner om det faktum att Sverige sedan 1950 har upplevt fem år med negativ ekonomisk tillväxt och att samtliga dessa har administrerats av borgerliga regeringar (1977, 1981, 1991, 1992 och 1993). Innevarande år ser ut att bli det sjätte som följer samma mönster. Tveklöst hanterar olika människor denna kunskap på olika sätt beroende på vilka partipolitiska sympatier de hyser. Det som oppositionen kommer att framställa som en glasklar lagbundenhet, lär majoriteten avfärda som en olycklig tillfällighet. I vilket fall har Göran Eriksson en tydlig poäng när han konstaterar att de borgerliga partierna har historiska erfarenheter av ekonomisk katastrofhantering som regeringen bör dra nytta av i största möjliga mån.

Även om jag hyser stor respekt för dessa erfarenheter – upplevelserna under 90-talskrisen gav även mig en känsla för hur man inte bör styra ett land – så vill jag bidra med en egen åtgärdslista. Ett krishanteringens Topp 3, om man så vill.

  • Följ professorerna Lars Calmfors och Assar Lindbecks råd och höj bidragen till fattiga hushåll. Studenter, pensionärer och låginkomsttagande småbarnsföräldrar kommer inte att stoppa pengarna i madrassen, utan konsumera för varje extra krona och på så sätt bidra till att hålla uppe efterfrågan i ekonomin.
  • Utnyttja det ökade intresset för högre studier. Flera högskolor upplever en anstormning av studenter som inte kommer att avta på några år. Anmälningarna till högskoleprovet ökar rekordartat. Trots att vissa politiker på ett mindre insiktsfullt sätt beskriver denna trend som en bekymrande omständighet – med inställningen att utbildning närmast är att betrakta som en AMS-åtgärd – så är den i själva verket lösningen på det verkliga problemet, nämligen den förestående bristen på högutbildade (i Stockholm med upp till 70 000 akademiker fram till 2030). Regeringen bör alltså satsa på en strategisk utökning av antalet studieplatser med målet att Sverige står rustat med en ny generation högutbildad arbetskraft när konjunkturen vänder.
  • Dra nytta av byggbranschens nyvaknade intresse för att bygga mindre och energisnåla hyresrätter. Stimulera nybyggnationen genom att sänka byggmomsen för små hyresrätter och slopa fastighetsskatten för studentbostäder. Bostadsminister Mats Odell har här ett gyllene tillfälle att både råda bot på bostadsbristen för unga och studenter och öka sysselsättningen inom en viktig bransch som av allt att döma går på knäna.

Krishantering

januari 24, 2009 Lämna en kommentar
Kategorier:Uncategorized Etiketter:,

S-kommission för nya jobb

januari 22, 2009 Lämna en kommentar

Inför ”skitåret” 2009 presenterar Stockholms-sossarna en kommission med uppdraget att se över hur man skapar nya jobb och stöttar nyföretagande. Ett gott råd vore att hålla ett öga på vad den pågående strukturomvandlingen innebär för arbetsmarknaden. Med Lars Calmfors ord:

Handeln med låglöneländer leder till en omstrukturering av ekonomin. Vi får inrikta oss mer på kunskaps- och kapitalintensiv produktion, samtidigt som arbetsintensiva sektorer krymper.

Det finns alltså all anledning att ägna en del uppmärksamhet åt det som brukar kallas för ”vägen ut” från regionens lärosäten – eller med en annan terminologi, vägen in på arbetsmarknaden för regionens studenter – vare  sig den går via anställning eller nyföretagande. Om inte annat så för att frigöra viktiga utbildningsplatser vid högskolorna. Det Calmfors säger, med stöd av OECD, TCO, Globaliseringsrådet med flera, är nämligen att framtidens arbetstillfällen finns inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Ganska mycket tyder alltså på att de mest utsatta grupperna bör utbildas ut ur sin arbetslöshet.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, ,

”Ett riktigt skitår”

januari 18, 2009 Lämna en kommentar

Så lyder arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins omdöme om det kommande året 2009. För detta får han skit av DN:s numera fristående kolumnist Niklas Ekdal på dagens ledarsida. Littorin skyller den svåra ekonomiska situationen uteslutande på yttre krafter, skriver han, och ger sken av att regeringen inte kan göra något.

Det är helt enkelt inte sant. Politiken har avgörande betydelse genom allt ifrån skatter och regler i arbetslivet till utbildning, offentliga investeringar och regionalpolitik. Även om det vore ett skitår i världskonjunkturen måste en svensk regering signalera att den gör allt som står i dess makt på hemmaplan, och inom EU-kretsen.

/…/ Littorins skitsnack avslöjar att han hade en politik för högkonjunktur, och nu inte vet riktigt vad han ska göra.

Kritiken är intressant inte bara för att den kommer från borgerligt håll, utan också för att den fläckar av sig på finansminister Anders Borg ”som snart inbillat oss alla att balans i de offentliga finanserna är meningen med livet”. Den upprepar alltså ett tema som varit genomgående i de senaste veckornas ekonomisk-politiska diskussioner, där flera framstående nationalekonomer har efterlyst mer omfattande finanspolitiska åtgärder från regeringens sida. Professor Assar Lindbeck skriver på dagens DN Debatt att det tidigare så heliga statliga utgiftstaket inte får betraktas som ett självändamål – i själva verket är det tvärtom klokt att tänja på ramarna under de exceptionella omständigheter som för tillfället råder. Precis som kollegan Lars Calmfors i Ekots lördagsintervju för ett par veckor sedan, förespråkar han höjda bidrag till relativt fattiga hushåll – studenter, pensionärer, småbarnsföräldrar.

Detta är något som både Anders Borg och Lars Leijonborg bör ta till sig: ett höjt studiemedel skulle inte bara höja levnadsstandarden för en länge eftersatt befolkningsgrupp, utan också medverka till att sätta fart på den svenska ekonomin.

Utbildning mot lågkonjunkturen

januari 17, 2009 1 kommentar

Den tvärnitande ekonomin går att avläsa på landets universitet och högskolor. Rekordmånga paniksena ansökningar till terminens kurser strömmar in.

Detta kan man läsa i Dagens Nyheter idag (ej på nätet, Folket har en lokal vinkel här). Anstormingen av studenter är naturligtvis väntad. Den kommer dessutom att fortsätta i några år – lågkonjunkturen sammanfaller med att antalet 18-24-åringar ökar fram till 2012. För Sverige öppnar sig med andra ord ett utmärkt tillfälle att råda bot på den kompetensbrist som hotar i många delar av landet på lite längre sikt. Socialdemokraternas utspel om 50 000 nya utbildningsplatser tycks synnerligen vältajmat, samtidigt som regeringens försiktighet oroar.

Jag är dock tveksam till om det är partifärgen som är avgörande i den här frågan. Ett återkommande mönster i svensk politik tycks vara att den regerande majoriteten, oavsett om den är blå eller röd(grön), ”glömmer bort” den högre utbildningen så snart det är dags att lägga en budget. Vår uppgift fram till september 2010 kommer alltså att bestå av följande:

  • För ut insikten om att kvaliteten på svensk välfärd – minns det ständiga valmantrat ”vård, skola och omsorg” – är beroende av att vi utbildar fler medborgare än andra länder, och dessutom gör det bättre.
  • Avtvinga alla partier utbildningspolitiska vallöften.
  • Förklara för högskoleministern, och potentiella sådana, att det finns gränser för vilka besparingar lärosätena kan klara av. När den lärarledda tiden regelmässigt är nere på fyra timmar per vecka så kan man med rätta fråga sig vad det är för skillnad på en svensk högskoleutbildning och vanliga privata biblioteksstudier.