Arkiv

Posts Tagged ‘ekonomi’

Handelskammaren varnar för kompetensbrist

augusti 11, 2010 Lämna en kommentar

Handelskammarens återkommande konjunkturrapport Stockholmsbarometern ser en stark jobbtillväxt framför sig som dock hotas av en förestående kompetensbrist inom exempelvis databranschen och de privata tjänstenäringarna. Saxat ur rapporten:

I takt med att nyanställningar tar fart och antalet anställda ökar, stiger också problemen med att få tag i rätt kompetens och arbets­kraft. Brist på arbetskraft förhindrar företag att matcha den ökade efterfrågan, vilket dämpar tillväxten.

Självfallet är det hög tid att ta ett regionalt grepp om vilka åtgärder som bör till för att hantera den typen av problem. Jag har under en längre tid sneglat avundsjukt på de storstadsregioner som har lyckats samlas kring en strategi för ekonomisk utveckling och internationell konkurrenskraft. Betänk exempelvis Helsingfors, som i sin ”Competitiveness Strategy for the Metropolitan Area” har utsett kompetensförsörjning till främsta prioritet och som i tur och ordning anbefaller ett ökat samarbete med regionens universitet och högskolor, förbättrad infrastruktur kring lärosätena och en ökad internationalisering av utbildningssektorn som första åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft. Med all säkerhet något att ta intryck av.

Stockholmsbarometern i media: SvD, P4 Radio Stockholm, DN. Bloggat: Den hälsosamme ekonomisten.

Fokus på jobb och utbildning

juni 8, 2010 Lämna en kommentar

Tjänstesektorn har av allt att döma lämnat lågkonjunkturen bakom sig och går mot en stadig uppgång. I dagsläget utgör bristen på kompetent arbetskraft det största hindret för återhämtningen. I en kommentar till detta förklarar Almegas chefekonom Lena Hagman för Dagens Industri att jobbpolitiken måste skifta fokus till att öka tillgången på högutbildad arbetskraft.

Samtidigt rapporterar Tv4 om en skärpt politisk kamp om ungdomsjobben föranledd av att unga träder fram som en alltmer prioriterad väljargrupp. Det är positivt att behovet av breda utbildningssatsningar lyfts fram även i den diskussionen, eftersom det kommer att bli nödvändigt att skapa möjligheter för fler människor att träda in i den kunskapsintensiva tjänstesektor som den svenska ekonomiska tillväxten i allt högre grad vilar mot. I det perspektivet framstår de tämligen brutala nedskärningarna av Komvux som en av den sittande regeringens grövsta missar – ett effektivt sätt att stänga igen karriärvägar i stället för att bredda dem. Detta i ett läge där Sverige kanske mer än någonsin tidigare är beroende av en väl fungerande kompetensförsörjning.

Det återstår att se vilka misstag och initiativ på utbildningsområdet som får en bärande effekt i valrörelsen. Självfallet vore det synnerligen klokt av Alliansen att på vissa punkter svälja sin stolthet och överge den olönsamma sorteringspolitik som alltför ofta tagit överhanden: att bygga upp Komvux igen, återinföra 25:4-regeln och generellt sett bli bättre på att tänka i termer av breddad rekrytering och livslångt lärande. Samtidigt är det viktigt att firma Björklund & Leijonborgs kanske främsta insats på utbildningsdepartementet – regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet – utvecklas och blir till något bestående.

Sannolikt ligger nyckeln till en fortsatt växande tjänstesektor någonstans här: I insikten om att ett litet land som Sverige tjänar på att fler får chansen till utbildning. I en tätare relation mellan högskolan och näringslivet. I värdet av att förmedla akademins bildningsideal men samtidigt uppmuntra och lära ut ett mer entreprenöriellt förhållningssätt. Vi vet redan att det är detta studenterna efterfrågar.

Almegas rapport i media: Metro, GP, E24, SVT, Sydsvenskan, SvD, DN. Kommentarer: Carina Hägg.

Fredrik Reinfeldt och Thomas Bodström om ungdomsjobben: Nyheter24, DN. Kommentarer: Politikerbloggen1 och 2, Ulla Hamilton, Rasmus Lenefors, Martin Moberg, Thomas Bodström(!), Rasmus (liberal), Peter Andersson, Ulrika Falk, Stefan Wikén, HBT-sossen.

Läs också SFS ordförande Klas-Herman Lundgren på Newsmill, om behovet av en kvalitetsreform.

Uppdaterat: Under morgonen har också beskedet kommit om universitetskanslern Anders Flodströms avgång. En inte särskilt överraskande nyhet efter den offentliga schism som råder mellan Högskoleverket och regeringen sedan en tid tillbaka. Flodström säger själv i ett pressmeddelande att anledningen är en förtroendeklyfta ”som inte går att överbrygga” avseende det nya kvalitetssystemet:

— Jag kan inte stå bakom det system som regeringen vill införa. Det ligger för långt ifrån ett system som jag tror på och från Högskoleverkets förslag som är förankrat i sektorn och bland studenterna.

Sammantaget känns allting ganska otryggt just nu. Flodströms avgång i media: DN, Ekot, E24, Metro, UNT, SvD, GP, Nyheter24, Aftonbladet, Politikerbloggen1 och 2, SVT, Riksdag & Departement, Ny Teknik, Lundagård. SFS kommenterar. Även Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kåre Bremer, SULF, German Bender, Uppsala studentkår, Lisa Gemmel, Akademisk Frihet, Per Henriksson på Jusek, Alliansfritt Sverige.

Vallöften

maj 10, 2010 Lämna en kommentar

DN.se listar föredömligt ett antal vallöften från de båda politiska blocken. En ingalunda komplett uppräkning – likväl får man en hyfsad känsla för vilka prioriteringar partierna hittills har gjort. Vi får väl se om listan drygas ut i takt med att valet närmar sig, eller om den tvärtom imploderar i den europeiska krishanteringens efterdyningar.

Studenter sätter betyg på Stockholm

april 27, 2010 Lämna en kommentar

Stockholms Akademiska Forum, StAF, har publicerat sin återkommande undersökning (utförd av SCB) där studenter får betygsätta Stockholm som utbildningsort. Precis som man kan vänta sig får regionen ett relativt gott betyg när det gäller exempelvis arbetsliv, utbildningsmiljö och fritid medan kommunikationer och framför allt boende drar ner det totala omdömet.

En mycket positiv sida av undersökningen är naturligtvis att den överhuvudtaget görs, att den får ligga till grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete och att den mycket precist formulerar den utmaning som Stockholm står inför:

För att Stockholm ska kunna utvecklas som storstad krävs att regionen är välförsedd med den råvara ur vilken näringsliv, förvaltning och kulturliv hämtar sin utvecklingskraft: välutbildade människor.

/…/ En central fråga för Stockholm är hur man får utvecklingen som storstad att gå hand i hand med utvecklingen som utbildningsort. Hur ser vi till att studenter kan erbjudas rimlig villkor för boende, levnadskostnader, transporter och infrastruktur för studier i en växande storstad?

Självfallet är det extra roligt att samarbetet mellan studenter, kommun och lärosäten (StAF:s styrelse tillsätts med varsin tredjedel av Stockholms stad, SSCO och Rektorskonventet) fortsätter att förfinas. Den internationella konkurrensen mellan olika storstadsregioner hårdnar – samtidigt är jag övertygad om att Stockholms förutsättningar är mycket goda om man fortsätter att dra nytta av att vi är flera centrala aktörer som drar åt samma håll.

Studenter för företagande

mars 12, 2010 Lämna en kommentar

”Lär studenterna fakturera” är den något tillspetsade rubriken på min debattartikel på SvD:s Brännpunkt idag. Jag skulle egentligen säga att min centrala poäng är att en seriös arbetslinje måste gå ut på att i så stor utsträckning som möjligt införliva ungdomar i den kunskapsbaserade ekonomi som enligt alla bedömningar kommer att utgöra grunden för svensk tillväxt. I det avseendet fungerar naturligtvis entreprenörskap som ett storartat smörjmedel – men problemet är att diskussionen om företagande alltför ofta kretsar kring relativt marginella frågor som Las eller nivån på ingångslönerna, och mer sällan kring vilken typ av företagande vi vill se och vilka sektorer vi vill stimulera.

Om vi tror att det är städfirmorna som kommer att lotsa Sverige till nya ekonomiska framgångar på den internationella arenan gör vi självklart rätt i att uteslutande diskutera RUT-avdragets vara eller icke vara. Har vi en annan vision är det däremot på tiden att börja fundera över hur vi kan överbrygga klyftan mellan akademin och näringslivet; hur vi kan se till att ungdomars kunskapstörst och utbildningsiver kommer till nytta även inom svenskt nyföretagande. På den punkten har vi som studenter ett visst ansvar för att jaga på både högskolor, arbetsgivare och politiker.

Och, till partistrateger som vill ha ett hett tips inför valet: En arbetslinje är inte trovärdig om den inte mycket tydligt utgår från den pågående strukturomvandlingen. Sverige måste stärka sin ställning som kunskapsnation – inte bryta ny mark bland låglöneländerna.

Bemötanden: Storstad, Charlie Levin, Hanna Wagenius.

Besvarad kärlek?

mars 1, 2010 1 kommentar

… eller bara okynnigt valårsflirtande med en rekordstor väljargrupp? Bostadsminister Mats Odell har i alla fall i positiva ordalag besvarat SSCO med flera organisationers invit till ett krismöte om bostadsbristen för studenter. Allting tyder på att Odell inom några timmar kommer att stiga in på Studentpalatset vid Odenplan för att konfronteras med studentföreträdare från landets största utbildningsorter, sannolikt under en viss medial bevakning. Föresatsen är naturligtvis – åtminstone från vårt håll – att inte för femtielfte gången i rad konstatera att frågan är avgörande för Sveriges framtida kompetensförsörjning och tillväxt, utan att komma till skott med ett antal konkreta politiska åtgärder.

Från SSCO:s sida har vi med sedvanlig generositet förklarat att vi gärna utgår från de tämligen konstruktiva förslag som Odell själv presenterade i Göteborgs-Posten härom veckan, men att avancerat snack inte på något sätt fungerar som tillfredsställande substitut till en aktiv verkstad. Inte under ett valår. Inte under en förlamande bostadskris för studenter och unga. Inte efter en mandatperiod av total likgiltighet inför den utveckling som alla insatta och utsatta grupper varnat för gång på gång.

Självfallet ska man vara medveten om att ordentliga insatser mot bostadsbristen kräver inte bara bostadsministerns utan även finansministerns goda minne. Möjligen talar detta till vår nackdel – vissa skulle hävda att Anders Borgs bristande förståelse inför studenternas svårigheter på bostadsmarknaden kommer sig av att han själv redan har fått tag på en studentbostad. Men jag väljer ändå en optimistisk hållning. Sannolikt finns det någon inom Borgs stab som klarar av att sätta Alliansens låga stöd bland 18-29-åringar i samband med de deprimerande siffror som beskriver just den gruppens situation på bostadsmarknaden.

För att ändå tala klarspråk, eftersom jag vet att finansdepartementet läser detta: Om inga väsentliga bostadspolitiska åtgärder presenteras i den kommande budgetpropositionen, riskerar regeringen att gå till val med en fullskalig förtroendekris bland studenter och unga på halsen. Det vore en mycket besvärlig utgångspunkt för en valrörelse.

Fler om bostäder: Carina Moberg (S) svarar Odell i GP och lägger ut texten i Gaudeamus. Se även Moderaternas och Miljöpartiets replikskifte i SvD i januari, tillsammans SSCO:s svar. Stockholmsavdelningarna av Grön Ungdom, SSU och Ung Vänster debatterar i Stockholms Fria Tidning. Även Joakim Jonsson, Elsa Reimersson, Carin Jämtin, Folkpartibloggen, Stockholmsvänstern, Moderata civilkommittén, Anna-Lena Hansson. DN om den ökade segregationen i Stockholm. UNT om den hotande slakten av studentbostäder i Uppsala, liksom Uppsala-Demokraten. Även Erik Pelling.

Fler förväntningar på vårbudgeten: Västerbottens-Kuriren, UNT, Norrtelje Tidning, DN, Aftonbladet.

Uppdaterat: P3 Nyheter bevakar mötet här. Även UNT, P4 Uppland, ABC (Uppsala), TV4 Stockholm, SvD.

Byggkrisen ”en våt filt över BNP-utvecklingen”

augusti 21, 2009 Lämna en kommentar

Flertalet medier har i dagarna rapporterat om det rekordlåga bostadsbyggandet och dess konsekvenser för utbildningsväsende, arbetsmarknad och ekonomi. Särskilt stor är bristen på bostäder för studenter och ungdomar, vilket har uppmärksammats av exempelvis Boverket under en lång tid. Det råder en oomtvistad brist på studentbostäder och mindre hyresrätter.

Svårt därför att förstå sig på regeringens tystnad i frågan och varför den slopade investeringsstimulansen – d v s Mats Odells åtgärd att höja byggmomsen för just denna typ av bostäder – inte kritiseras oftare och mer högljutt. Har vi varit dåliga på att förklara sambandet mellan en lägre momssats och ett högre byggande? Möjligen. Å andra sidan är det omvittnat knepigt att kommunicera med politiker som värderar sina ideologiska skygglappar högre än samhällets verkliga behov. Trots det har jag en känsla av att det kommande valet kommer att återaktualisera den typen av riktade åtgärder. Landets studenter och förstagångsväljare är fler än någonsin, och det regeringsalternativ som inte har en agenda för att lösa bostadskrisen kommer sannolikt att känna av detta i september 2010.

Fler: DI, SvD, DN, Alliansfritt Sverige.