Arkiv

Posts Tagged ‘CSN’

”Hatten av för CSN”

februari 5, 2009 Lämna en kommentar

”Tack, Olof Palme!” Utropet får väl betraktas som uppseendeväckande,  åtminstone när det formuleras på DN:s ledarsida. Mannen bakom det är Henrik Berggren, som bjuder på en intressant historielektion när han berättar om en svunnen tid då enigheten var blocköverskridande om att en statligt finansierad studielön var det bästa sättet att locka svenskarna till universiteten.

De borgerliga tyckte att det var en bra idé eftersom det gynnade deras väljare. Äntligen skulle välfärdsstatens pengaflöde inte bara handla om att ta från de rika och ge till de fattiga. Nu skulle i stället arbetarna vara med och betala medelklassens utbildning.

Men socialdemokrater och kommunister var också för statlig finansiering. Dels avskräckte lånen unga män och kvinnor från arbetarklassen att gå vidare till högre utbildning, dels skulle akademikernas lönekrav kunna hållas nere om de häftade i moralisk skuld till staten för sin utbildning.

Till sist föll det på en ung Olof Palme att ändå driva igenom modellen med mer eller mindre generösa statliga lån, under hårt motstånd från Saco och SFS som båda hade haft sin hett eftertraktade studielön inom politiskt räckhåll.

Man kan lugnt säga att debatten har ändrat karaktär under decenniernas gång. I tider när diskussionen allt oftare handlar om studieavgifter, eller studenters möjligheter till extrajobb, känns det relativt lätt att instämma i Henrik Berggrens avslutande lovsång till själva fundamentet för svensk utbildningspolitik:

Till skillnad från i USA, Tyskland och många andra länder kan alla svenska ungdomar, oavsett föräldrarnas ekonomi, själva bestämma om och vad de vill studera. Det finns många problem i dagens svenska högskola. Men studielånen är inte ett av dem. Hatten av för CSN.

Word.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, , , ,

Klokt och oklokt från liberaler

januari 22, 2009 Lämna en kommentar

Liberala studenters Pär Gustafsson välkomnar som väntat beskedet om att fribeloppet för studenter höjs till 130 000 kronor per år. Han ställer sig också frågan om varför det över huvudtaget behövs ett tak och för dessutom fram förslaget om ett individualiserat studiemedelssystem.

Liberala studenter menar att det behövs och krävs en grundläggande studiemedelsnivå för att garantera alla möjligheten att studera vidare.

Studenters varierande ekonomiska omständigheter innebär bland annat att CSN:s rigida struktur inte ger alla en god grundläggande ekonomi.

Därför vill vi se en individualisering av studiemedelssystemet, med olika möjligheter till tilläggslån för de studenter som upplever att de behöver större ekonomiska ramar.

Mindre klokt är naturligtvis förslaget om att konkurrensutsätta CSN, en mildare variant av moderaternas motion från i höstas. I den frågan avskräcker erfarenheterna från Finland. Ett finanseringssystem som bygger på lån från privata banker har visat sig mindre fördelaktigt för studenter från studieovana och ekonomiskt utsatta hem. Motionärerna målar dessutom upp en bild av CSN som troligen härrör från deras egen studietid och har därmed missat de förbättringar som myndigheten har genomfört. CSN har ett relativt gott rykte bland dagens studenter.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, ,