Arkiv

Posts Tagged ‘Carin Jämtin’

Vårtal på Skansen

april 30, 2010 Lämna en kommentar

Sollidens scen på Skansen, Valborgsmässoafton 2010

God eftermiddag stockholmare

Jag står framför er med ett antal privilegier. För det första har jag blivit ombedd att säga några ord om den framtid som väntar Stockholm och stockholmarna. För det andra har jag den stora förmånen att yttra mig för den stora grupp människor som i en väldigt precis mening utgör en avgörande del av den framtiden, nämligen de 80 000 stockholmare som har valt att gå på högskolan.

Det är ju nämligen så att vår huvudstad på flera sätt genomgår en kontinuerlig och allt snabbare förändring. Vi påverkas i allt högre grad av den kraft som kallas globaliseringen. Vi märker mycket påtagligt att världen blir mindre, att tjänster och kapital och människor rör sig allt snabbare över gränserna. Vi upplever att vissa typer av jobb flyttar ut till andra regioner och länder för att kanske aldrig återvända.

Det här är inget som är dåligt, på det sätt som vissa vill hävda. Därför att vi har alltid haft ett antal vapen, ett antal instrument, som gör att vi står rustade inför den här typen av förändringar. Som gör att vi i själva verket tjänar på, eller lever av, den utveckling som världen hela tiden genomgår. Jag talar naturligtvis om nyfikenhet, kunskapstörst, om bildningsiver och uppfinningsrikedom. Egenskaper som jag hoppas kommer fortsätta att prägla Stockholm, och som förkroppsligas av dess ungdomar och studenter. Egenskaper som jag hoppas att Stockholm och dess politiker förstår att ta tillvara, uppmuntra och vårda.

Mitt tredje och sista privilegium idag har att göra med just detta. SSCO har åtagit sig att å Stockholmsstudenternas vägnar tilldela ett pris till personer, organisationer eller företeelser som har utmärkt sig genom att aktivt verka för Stockholms utveckling som kunskapsregion. Vi har ibland utsett politiker, på båda sidor om blockgränsen, och i år är ännu ett sådant år.

Årets pristagare belönas för att hon i ett läge med en förlamande bostadsbrist, och inför ett val där utbildningsfrågorna ibland tenderar att hamna i skymundan, ändå har fortsatt att verka för ett klimat där unga människor på ett konsekvent sätt uppmuntras till högre studier. Hon belönas särskilt för sitt löfte om 3 000 nya studentbostäder under nästa mandatperiod och för förslaget att införa ett borgarråd med särskilt ansvar för student- och högskolerelaterade frågor.

Jag föreslår att vi med en applåd välkomnar Stockholms studentvän 2010, Carin Jämtin, upp på scenen.

Nicke Grundberg, SSCO:s ordförande

Carin Jämtin årets studentvän

april 29, 2010 Lämna en kommentar

Carin Jämtin, oppositionsborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholms stad, har tilldelats utmärkelsen Stockholms studentvän 2010. Hon belönas särskilt för sitt löfte om 3 000 nya studentbostäder under nästa mandatperiod och för förslaget att införa ett borgarråd med särskilt ansvar för student- och högskolerelaterade frågor.

Carin är en mycket värdig pristagare, eftersom hon under flera år har varit tydlig med sina högt satta ambitioner för Stockholm som kunskapsregion. Men precis som när det moderata bostadsborgarrådet Joakim Larsson tilldelades priset för ett år sedan – Joakim var den person från den borgerliga majoriteten som såg värdet av en dialog mellan Stadshuset och studenterna i bostadsfrågan, vid sidan av den som förs via media – handlar detta om att uppmärksamma och belöna positiva politiska tendenser. Det ligger något uppfordrande i utmärkelsen, eftersom vi vet att ord och löften inte är detsamma som faktisk handling.

Det finns givetvis en tanke med att SSCO uppmuntrar kloka personer inom båda de politiska blocken. Vår vision om Stockholm är av en sådan natur att vi i slutändan förväntar oss en blocköverskridande enighet om att vi har rätt; om att kompetensförsörjning är en central fråga för regionens framtid, att tillgången till högre utbildning inte ska vara beroende av människors sociala och ekonomiska bakgrund, att en framgångsrik kunskapsregion kräver ett klimat på bostadsmarknaden som inte totalt slår ut unga människor som väljer att studera.

Det råder inget tvivel om att Stockholmsregionen har framtiden för sig. Men bara under förutsättning att vi lyckas utbilda stockholmarna att möta globaliseringen och den pågående strukturomvandlingen. Carin Jämtin belönas för att hon fortsätter att föra ut den insikten.

S lovar 3 000 nya studentbostäder

mars 19, 2010 Lämna en kommentar

Det finns egentligen grund för en blocköverskridande enighet i den här frågan. Stockholms studentpopulation har vuxit dramatiskt under de senaste åren. Samtidigt har nybyggnationen av studentbostäder i allt väsentligt upphört parallellt med att tillgången på mindre hyresrätter har minskat drastiskt. I kö till SSSB:s 8 000 bostäder står i dagsläget närmare 50 000 människor, vilket är en fördubbling på tre år från en redan hög nivå. Det vi har framför oss är att ungdomskullarna växer under ytterligare några år men framför allt att högskolesektorn kommer att byggas ut under de närmaste decennierna för att råda bot på den omfattande brist på högutbildade som regionen står inför.

Det löfte om 3 000 nya studentbostäder som Socialdemokraterna i Stockholms stad och län idag utfärdade till Stockholmsstudenterna är ett mycket viktigt steg. Men den här frågan är så pass central för regionens utveckling och kompetensförsörjning att den inte får hamna i ett beroende av vilket politiskt block som råkar sitta vid makten i Stadshuset.

SSCO kommer på ett mycket pedagogiskt sätt att fortsätta förklara för samtliga politiska partier att Stockholm måste utvecklas vidare som kunskapsregion. Att den utvecklingen också förutsätter en rimlig tillgång på bostäder för människor som väljer att studera. Vår hållning i den här frågan grundar sig  i de rekommendationer och konstateranden som görs av såväl OECD som Globaliseringsrådet, Regionplanekontoret och Länsstyrelsen. Det vore mycket märkligt om det inte gick att piska fram en förståelse för detta hos partier på båda sidor om blockgränsen. Det vore också synnerligen besvärande för den borgerliga majoriteten i Stadshuset om man lät hela mandatperioden förflyta utan att ha presterat någon som helst nybyggnation på det här området.

Edit: Parallellt släpps även det rödgröna beskedet om en sänkt fastighetsskatt på studentrum: DN Debatt.

Även: ABC, SvD, Ekot, Politikerbloggen, Eskilstuna-Kuriren, Helsingborgs Dagblad, Bohusläningen, VLT, Hela Hälsingland, TTELA, Dagen, Metro, BLT, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning, Folket, Gefle Dagblad, Laholms Tidning, Norra Skåne, ÖP, Arbetarbladet, Skånska Dagbladet, Ystads Allehanda, Kristianstadsbladet, Rödgrönt samarbete, Norah4you, Kulturbloggen, Alltid rött alltid rätt. Dessutom Andrey Tibajev, ordförande för Stockholms universitets studentkår, på Brännpunkt om studenters ekonomi.