Hem > Uncategorized > Starkare forskning för starkare skola

Starkare forskning för starkare skola

Bertil Östberg, utbildningsdepartementet, Tomas Kroksmark, Högskolan i Jönköping, Anna Ekström, Skolverket

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arrangerade idag ett seminarium för att diskutera behoven av ”förstärkt forskningsbaserad kunskapsförsörjning inom skolväsendet”. Alltså, för att uttrycka det annorlunda: Vilken typ av forskning behöver den svenska skolan för att kunna utvecklas och förbättras? Och vem ska utföra den?

En av utgångspunkterna för seminariet var en ny rapport (ännu ej på nätet) från Agenda för forskning, som analyserade fem svenska organisationer med uppgift att knyta samman forskning av praktik. Ett annat inspel gjordes av Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Jönköping, som kom med ett antal konkreta förslag:

 • att kommunerna startar egna FoU-avdelningar med fokus på ”sina frågor”, däribland skolan
 • att ett nationellt institut för skol- och lärarforskning inrättas
 • att 1 promille av skolbudgeten avsätts för den forskningen, att förvaltas av det nya institutet

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, konstaterade att svensk skola under ett antal år har präglats av försämrade resultat. Ett enkelt sätt att illustrera detta: Det som sjuorna för tjugo år sedan kunde i matematik, kan åttorna idag. Ett annat orosmoln är att likvärdigheten i skolan – tidigare en svensk paradgren – har ersatts av en ökande olikvärdighet: Elevernas sociala och ekonomiska bakgrund påverkar deras resultat i skolan i allt högre grad.

Till de goda nyheterna för skolan hör enligt Anna Ekström en ny och förbättrad skollag som trädde i kraft den 1 juni 2011. Men även där återstår den allra svåraste uppgiften, nämligen att se till att den genomförs i klassrummen. Avslutningsvis konstaterade hon att det visserligen behövs mer forskning som är ”klassrumsnära”, men också någon som ber om den forskningen. På den punkten ligger slutsatsen nära till hands att det är huvudmännen för skolan, alltså kommunerna eller de fristående skolaktörerna, som har ett ansvar för att formulera efterfrågan.

En fundering från min sida rör naturligtvis regionens roll i detta. Det är rimligt att fråga sig hur regionala organisationer, kommuner och skolaktörer kan utnyttja närheten till våra högskolor och den forskning som finns där för att förbättra grund- och gymnasieskolan i Stockholm-Mälarregionen.

Idag läser jag också Socialdemokraternas utbildningspolitiska utspel i Svenska Dagbladet, där man bland annat lanserar målet att halvera andelen elever som inte når gymnasieskolan fram till 2020.

Annonser
 1. Staffan Ström
  oktober 4, 2011 kl. 7:34 f m

  SKL gör en hel del spännande saker inom skolområdet. För något år sedan publicerade man en rapport som analyserade vad som präglar framgångsrika skolor. Skolans ledarskap har stor betydelse för resultaten.
  Jag tycker att det är hög tid att utveckla kunskaperna om framgångsrikt ledarskap och erbjuda skolledningar möjligheter till kompetensutveckling.
  En annan viktig fråga är hur vi identifierar skolor som behöver utvecklas och förbättras. Min egen erfarenhet är att ”låta tusen blommor blomma” – låt skolorna finna sina egna arbetsvägar, men mät ständigt och följ upp resultaten i skolorna. Publicera sedan resultaten så att elever och föräldrar kan se de framgångsrika skolorna så att de kan göra kloka val. Erbjud sedan de svaga skolorna stöd – varför inte bl a bra ledarutbildning.
  De regionala organen kan få en viktig roll i arbetet med att utveckla metoder för att mäta och följa upp – vi behöver mätmetoder som stimulerar benchmarking.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: