Arkiv

Archive for april, 2010

Vårtal på Skansen

april 30, 2010 Lämna en kommentar

Sollidens scen på Skansen, Valborgsmässoafton 2010

God eftermiddag stockholmare

Jag står framför er med ett antal privilegier. För det första har jag blivit ombedd att säga några ord om den framtid som väntar Stockholm och stockholmarna. För det andra har jag den stora förmånen att yttra mig för den stora grupp människor som i en väldigt precis mening utgör en avgörande del av den framtiden, nämligen de 80 000 stockholmare som har valt att gå på högskolan.

Det är ju nämligen så att vår huvudstad på flera sätt genomgår en kontinuerlig och allt snabbare förändring. Vi påverkas i allt högre grad av den kraft som kallas globaliseringen. Vi märker mycket påtagligt att världen blir mindre, att tjänster och kapital och människor rör sig allt snabbare över gränserna. Vi upplever att vissa typer av jobb flyttar ut till andra regioner och länder för att kanske aldrig återvända.

Det här är inget som är dåligt, på det sätt som vissa vill hävda. Därför att vi har alltid haft ett antal vapen, ett antal instrument, som gör att vi står rustade inför den här typen av förändringar. Som gör att vi i själva verket tjänar på, eller lever av, den utveckling som världen hela tiden genomgår. Jag talar naturligtvis om nyfikenhet, kunskapstörst, om bildningsiver och uppfinningsrikedom. Egenskaper som jag hoppas kommer fortsätta att prägla Stockholm, och som förkroppsligas av dess ungdomar och studenter. Egenskaper som jag hoppas att Stockholm och dess politiker förstår att ta tillvara, uppmuntra och vårda.

Mitt tredje och sista privilegium idag har att göra med just detta. SSCO har åtagit sig att å Stockholmsstudenternas vägnar tilldela ett pris till personer, organisationer eller företeelser som har utmärkt sig genom att aktivt verka för Stockholms utveckling som kunskapsregion. Vi har ibland utsett politiker, på båda sidor om blockgränsen, och i år är ännu ett sådant år.

Årets pristagare belönas för att hon i ett läge med en förlamande bostadsbrist, och inför ett val där utbildningsfrågorna ibland tenderar att hamna i skymundan, ändå har fortsatt att verka för ett klimat där unga människor på ett konsekvent sätt uppmuntras till högre studier. Hon belönas särskilt för sitt löfte om 3 000 nya studentbostäder under nästa mandatperiod och för förslaget att införa ett borgarråd med särskilt ansvar för student- och högskolerelaterade frågor.

Jag föreslår att vi med en applåd välkomnar Stockholms studentvän 2010, Carin Jämtin, upp på scenen.

Nicke Grundberg, SSCO:s ordförande

Carin Jämtin årets studentvän

april 29, 2010 Lämna en kommentar

Carin Jämtin, oppositionsborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholms stad, har tilldelats utmärkelsen Stockholms studentvän 2010. Hon belönas särskilt för sitt löfte om 3 000 nya studentbostäder under nästa mandatperiod och för förslaget att införa ett borgarråd med särskilt ansvar för student- och högskolerelaterade frågor.

Carin är en mycket värdig pristagare, eftersom hon under flera år har varit tydlig med sina högt satta ambitioner för Stockholm som kunskapsregion. Men precis som när det moderata bostadsborgarrådet Joakim Larsson tilldelades priset för ett år sedan – Joakim var den person från den borgerliga majoriteten som såg värdet av en dialog mellan Stadshuset och studenterna i bostadsfrågan, vid sidan av den som förs via media – handlar detta om att uppmärksamma och belöna positiva politiska tendenser. Det ligger något uppfordrande i utmärkelsen, eftersom vi vet att ord och löften inte är detsamma som faktisk handling.

Det finns givetvis en tanke med att SSCO uppmuntrar kloka personer inom båda de politiska blocken. Vår vision om Stockholm är av en sådan natur att vi i slutändan förväntar oss en blocköverskridande enighet om att vi har rätt; om att kompetensförsörjning är en central fråga för regionens framtid, att tillgången till högre utbildning inte ska vara beroende av människors sociala och ekonomiska bakgrund, att en framgångsrik kunskapsregion kräver ett klimat på bostadsmarknaden som inte totalt slår ut unga människor som väljer att studera.

Det råder inget tvivel om att Stockholmsregionen har framtiden för sig. Men bara under förutsättning att vi lyckas utbilda stockholmarna att möta globaliseringen och den pågående strukturomvandlingen. Carin Jämtin belönas för att hon fortsätter att föra ut den insikten.

Studentrabatt på SL:s månadskort

april 28, 2010 1 kommentar

SL:s styrelse fattade igår beslut om att förändra studentrabatten i Stockholms kollektivtrafik så att den från och med hösten gäller på 30- och 90-dagarsbiljetterna. Detta är givetvis en mycket välkommen anpassning till studenters ekonomiska verklighet, eftersom många har haft problem med att lägga ut en stor summa pengar i början av terminen såsom det nuvarande systemet med terminskort har krävt.

SL-rabatten för studenter utgjorde SSCO:s kanske största lobbyframgång i samband med valet 2006. Det känns roligt att vår konsekventa dialog med SL också har resulterat i den här påtagliga förbättringen av systemet.

SSCO kommenterar. Media: P3 och P4 Radio Stockholm.

Studenter sätter betyg på Stockholm

april 27, 2010 Lämna en kommentar

Stockholms Akademiska Forum, StAF, har publicerat sin återkommande undersökning (utförd av SCB) där studenter får betygsätta Stockholm som utbildningsort. Precis som man kan vänta sig får regionen ett relativt gott betyg när det gäller exempelvis arbetsliv, utbildningsmiljö och fritid medan kommunikationer och framför allt boende drar ner det totala omdömet.

En mycket positiv sida av undersökningen är naturligtvis att den överhuvudtaget görs, att den får ligga till grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete och att den mycket precist formulerar den utmaning som Stockholm står inför:

För att Stockholm ska kunna utvecklas som storstad krävs att regionen är välförsedd med den råvara ur vilken näringsliv, förvaltning och kulturliv hämtar sin utvecklingskraft: välutbildade människor.

/…/ En central fråga för Stockholm är hur man får utvecklingen som storstad att gå hand i hand med utvecklingen som utbildningsort. Hur ser vi till att studenter kan erbjudas rimlig villkor för boende, levnadskostnader, transporter och infrastruktur för studier i en växande storstad?

Självfallet är det extra roligt att samarbetet mellan studenter, kommun och lärosäten (StAF:s styrelse tillsätts med varsin tredjedel av Stockholms stad, SSCO och Rektorskonventet) fortsätter att förfinas. Den internationella konkurrensen mellan olika storstadsregioner hårdnar – samtidigt är jag övertygad om att Stockholms förutsättningar är mycket goda om man fortsätter att dra nytta av att vi är flera centrala aktörer som drar åt samma håll.