Arkiv

Archive for augusti, 2009

Bostäder och betyg

augusti 28, 2009 Lämna en kommentar

Den gångna veckan har bjudit på en hel del nyheter. I onsdags gick högskoleminister Tobias Krantz (fp) ut och försvarade något märkligt den nyordning som gör att gymnasiebetyg som är äldre än tio år i praktiken kommer att nedvärderas jämfört med nyare betyg. Således blir det svårare för något äldre personer att komma in på högskolan. Krantz kommenterade i DN att det vore ”absurt” om betyg gick att jämföra över tid, vilket vi på SSCO brännmärkte som en orimlig inställning som går emot tanken om livslångt lärande. Fortsättning följer sannolikt.

Så kom då beskedet om 10 000 nya högskoleplatser under nästa år, varav 2 400 till lärosäten i Stockholms län. SSCO välkomnade nyheten, men kommenterade i TV4, DN och SvD med frågan: Var ska dessa studenter egentligen bo? Är militärtält verkligen en långsiktigt hållbar lösning för en nation med kunskapspolitiska ambitioner? Är Mats Odells idéer om andrahandsuthyrning tillräckliga för att komma till rätta med den kris som nu har drabbat samtliga av Sveriges större utbildningsorter?

SFS synnerligen vältajmade rikstäckande bostadsrapport gjorde att nyheten smög sig upp på såväl DN:s förstasida som in i Rapports kvällssändningar, och betyget på samtliga inblandade organisationers mediala arbete blir således det något ålderdomliga VG+.

Nu: helg.

Byggkrisen ”en våt filt över BNP-utvecklingen”

augusti 21, 2009 Lämna en kommentar

Flertalet medier har i dagarna rapporterat om det rekordlåga bostadsbyggandet och dess konsekvenser för utbildningsväsende, arbetsmarknad och ekonomi. Särskilt stor är bristen på bostäder för studenter och ungdomar, vilket har uppmärksammats av exempelvis Boverket under en lång tid. Det råder en oomtvistad brist på studentbostäder och mindre hyresrätter.

Svårt därför att förstå sig på regeringens tystnad i frågan och varför den slopade investeringsstimulansen – d v s Mats Odells åtgärd att höja byggmomsen för just denna typ av bostäder – inte kritiseras oftare och mer högljutt. Har vi varit dåliga på att förklara sambandet mellan en lägre momssats och ett högre byggande? Möjligen. Å andra sidan är det omvittnat knepigt att kommunicera med politiker som värderar sina ideologiska skygglappar högre än samhällets verkliga behov. Trots det har jag en känsla av att det kommande valet kommer att återaktualisera den typen av riktade åtgärder. Landets studenter och förstagångsväljare är fler än någonsin, och det regeringsalternativ som inte har en agenda för att lösa bostadskrisen kommer sannolikt att känna av detta i september 2010.

Fler: DI, SvD, DN, Alliansfritt Sverige.

SSCO i TV4:s Nyhetsmorgon

augusti 11, 2009 Lämna en kommentar

Samma morgon som DN gick ut med nyheten om en gemensam bostadskö för studenter, ställde Stockholms stads bostadsborgarråd Joakim Larsson (m) glädjande nog upp på en kort debatt om bostadsbristen i TV4:s Nyhetsmorgon. Tyvärr som en följd av att den ansvarige ministern, Mats Odell, tackat nej till samma förfrågan – det hade onekligen varit värdefullt att på riktigt få en kommentar till de politiska åtgärder som SSCO med flera efterlyser på en nationell nivå. Men hur som helst var det nyttigt att få skifta några ord i offentlighetens ljus med en representant för en av de kommuner som drabbats hårdast av bostadsbristen, och tillika en företrädare för Alliansens bostadspolitiska agenda.

Naturligtvis försvarade Larsson mer eller mindre slentrianmässigt Mats Odells åtgärd att höja byggmomsen på studentbostäder och mindre hyresrätter (vilket börjar kännas tröttsamt), men talade också länge och noga om den gemensamma bostadskö som nämns ovan. Initiativet är självfallet mycket lovvärt, och det känns roligt att de diskussioner som vi inledde för mindre än ett år sedan redan har konkretiserats på detta sätt. Samtidigt förtjänar det att understrykas gång på gång att en aldrig så effektiv förmedling förlorar sin mening när det inte finns några lägenheter att förmedla. På den punkten är alla troligen överens: en långsiktig lösning på storstadsregionernas bostadsproblem förutsätter en ökad nybyggnation. I ljuset av detta ter sig regeringens ovilja att överhuvudtaget diskutera frågan mycket märklig. Självklart kommer vi att fortsätta ligga på i ärendet ända tills minister Odell behagar avge ett svar.

Kolla för all del in debatten på TV4:s hemsida.

Bostadskris för studenter

augusti 10, 2009 1 kommentar

Dagens DN slår välkommet upp bostadskrisen för studenter på en helsida i pappersupplagan. För undertecknad har den nedslående statistiken över byggande och bostadsbrist blivit något av ett mantra under den senaste månaden: Drygt 80 000 studenter i länet, en siffra som för övrigt växer. 12 000 studentbostäder, en siffra som tyvärr inte växer efter regeringens ideologiskt motiverade beslut att avskaffa investeringsstimulansen för snart tre år sedan. 45 ooo personer i kö, kötider på över ett år. En fastighetsskatt som beskattar ett korridorsrum på Lappis med samma summa som en tiorummare på Strandvägen. Lärosäten som varnar för att de är på väg att hamna i en situation där de inte längre tar inte studenter efter kompetens eller lämplighet, utan på grundval av vilka som har möjlighet att skaffa sig en bostad.

Var det detta som var tanken med det svenska utbildningssystemet? Nej, sannolikt inte. Troligen är alla partier åtminstone utåt sett överens om att tillgången till högre utbildning ska vara oberoende av människors ekonomiska och sociala bakgrund. Alldeles oavsett de orättvisor som reflekteras i människors svårigheter på bostadsmarknaden så är de flesta sannolikt också överens om att såväl Stockholm som Sverige förlorar värdefull kompetens när studenter tvingas tacka nej till sina studieplatser och när lärosätena blir tvungna att söka sig neråt bland reserverna tills de har hittat en person som har tillräckligt ordnade bostadsförhållanden för att kunna tacka ja till sitt erbjudande.

För det råder inget tvivel om att Stockholm behöver sina studenter. I den regionala utvecklingsplanen förutspår man en brist på upp till 73 000 högutbildade inom de närmaste två decennierna. Den globala konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar ständigt – Sveriges huvudstad tävlar inte längre med små och halvstora städer runtom i landet, utan med sina internationella motsvarigheter. Det är mycket positivt att såväl DN, precis som tidigare, har valt att inkludera denna aspekt i resonemanget.

Den här frågan är nämligen större än att den endast berör enskilda individer eller intressegrupper. Den är avgörande för huvudstadens framtida tillväxt och utveckling och för dess möjligheter att i slutändan stå som globaliseringens vinnare. Om våra politiker menar allvar med ambitionen att utveckla Stockholm till Europas främsta kunskapsregion, så är det inte helt orimligt se över i vilken utsträckning medborgarna i praktiken har tillgång till den högre utbildningen. Vi hjälper gärna till i det arbetet.

DN1, DN2.