Arkiv

Archive for juni, 2009

Kritik mot studiesociala utredningen

juni 26, 2009 1 kommentar

… kommer från både Högskoleverket, som sågar förslaget om en ny tidsspärr för studiemedel, och Konsumentverket, som ifrågasätter hur kostnadsberäkningarna för vad som är skäliga levnadskostnader egentligen har gått till.

Vi hoppas naturligtvis att Tobias Krantz är öppen för synpunkterna.

Det börjar bli tjatigt

juni 24, 2009 Lämna en kommentar

Krantz till Almedalen

juni 22, 2009 Lämna en kommentar
Tobias Krantz

Tobias Krantz

Mottog precis beskedet att den nya högskole- och forskningsministern Tobias Krantz kommer till det seminarium som SSCO och TCO anordnar i Almedalen. Mycket välkommet. Förhoppningsvis får vi till en positiv dialog som sporrar ministern till en bra insats i regeringen under det kommande året.

Hann för övrigt med att kommentera Lars Leijonborgs avgång (Rapport, P3, SvD) såväl som Krantz tillträde (SvD) under veckorna som gick. Känns som en lovande start på året.

Glöm nu för all del inte att gå med i Facebook-gruppen It’s the Education, Stupid! samt skriva under uppropet med samma namn.

Debutant

juni 2, 2009 Lämna en kommentar

Jag har under de senaste dagarna haft nöjet att sitta med i några sammanhang som är nya för mig. Dels på Stockholms Akademiska Forums styrelsemöte i morse (som blivande styrelseledamot), dels på SSSB:s presidiemöte igår kväll (i egenskap av tillträdande vice ordförande).

Jag kan konstatera att begreppet kunskapsregion används flitigt i båda dessa miljöer, och att det är ytterst välkommet att flera aktörer är eniga om att utbildning och kompetensutveckling utgör nyckelfaktorer för i vilken utsträckning Stockholmsregionen kommer att vara framgångsrik och konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. Men också att det finns uppenbara problem att hantera.

Bostadsbristen är naturligtvis ett av dessa, och till det problemet lär jag få anledning att återkomma under året som följer. Förhoppningsvis kan SSCO bidra på flera sätt i arbetet med att förbättra boendesituationen för studenter och ungdomar.

Övergången mellan studier och arbetsmarknad är ett annat, och där är StAF:s satsning på Kunskapslotsen mycket välkommen. Även där tror jag att vi kan bidra med fler exempel under kommande år.

Regeringens utbildningspolitik är naturligtvis ett tredje och övergripande problem som på sikt berör hela välfärdssamhället. Lars Leijonborg har på punkt efter punkt misslyckats med att leverera några utbildningssatsningar värda namnet och i stället ägnat sig åt ideologiska övningar på ett sätt som gjort högskolevärlden orolig men dogmatikerna nöjda. Den svenska utbildningssektorn har på det hela taget haft en mycket svag representant i Lars Leijonborg, och kanske är det också därför som så gott som samtliga inom den världen andas en viss förväntan varje gång det går rykten om högskoleministerns snara avgång. För visst kan Folkpartiet prestera bättre än så här?