Arkiv

Archive for maj, 2009

Fortsatt om överutbildning

maj 29, 2009 Lämna en kommentar

Saco-Maria avvisar TCO:s slutsatser om det så kallade problemet med överutbildning, och får medhåll av Timbro-Eva. Välkommen diskussion.

Jag är övertygad om att forskare kommer att fortsätta att debattera frågan i oändlighet, och jag är likaledes övertygad om det riktiga i Marias påpekande om att detta i hög grad är en fråga om hur man definierar överutbildning.

Mina egen inställning till begreppet vilar på följande:

  1. Jag anser att det är positivt om 100 % av svenskarna har en gymnasieutbildning. Ergo: En gymnasieutbildad person är inte en överutbildad person, alldeles oavsett hur arbetsmarknaden ser ut.
  2. Svensk utbildningspolitik påverkar svensk arbetsmarknad. Den trend som gör att lågkvalificerade jobb flyttar ut till förmån för högkvalificerade jobb är i mina ögon mycket positiv. Den trenden kan också stimuleras genom att Sverige för en politik som uppmuntrar innovationsrikedom, kreativitet och – just det – utbildning. Kort sagt: Sverige kommer att stå som globaliseringens vinnare, men bara under förutsättning att vi har modet att föra en utbildningspolitik som är både expansiv och kvalitetsinriktad. Om detta gör att svenska medborgare har några fler högskolepoäng än deras arbetsgivare egentligen efterfrågade är i sammanhanget en mycket marginell fråga.

Den som satsar vinner.

Fler: Kristina Persdotter.

Succé i Stadshuset

maj 27, 2009 Lämna en kommentar

IMG_5891

Ovan: Bostadsborgarrådet Joakim Larsson, som för övrigt numera får sin post adresserad till  SSCO, inledningstalar på det seminarium som SSCO arrangerade i Stadshuset tillsammans med Stockholms stad. (Foto: BF Studios.)

Program, presentationer och bilder på SSCO:s hemsida.

Myten om överutbildning

maj 27, 2009 Lämna en kommentar

TCO:s Kristina Persdotter ifrågasätter på ett trovärdigt sätt myten om överutbildning i den rapport som presenterades på ett seminarium igår. Professor Mikael Tåhlin opponerade, samtidigt som Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors förmedlade ett perspektiv som på många sätt stärkte rapportens slutsatser: att de siffror som cirkulerar i debatten ofta är kraftigt överdrivna.

Ska bli intressant att se hur diskussionerna fortlöper. Förhoppningsvis inser vissa av de organisationer som tidigare förmedlat myten om överutbildning att det inte innebär någon prestigeförlust att backa från tidigare ståndpunkter. Snarare tvärtom: Allas vår målsättning bör ju vara att utbildningspolitiska beslut fattas på riktiga grunder.

Studentskrapa i Flemingsberg

maj 24, 2009 2 kommentarer

SSCO har kommenterat saken redan i höstas, men det är mycket glädjande att se planerna på en studentskrapa i Flemingsberg bli verklighet. De första studenterna flyttar in redan i sommar och naturligtvis är detta ännu ett led i arbetet med att utveckla Flemingsberg till ett dynamiskt och utbildningsorienterat kunskapskluster. Att ambitionerna finns där är mycket tydligt.

Fler kommuner får gärna hoppa på tåget, och tillsvidare påminner jag om att Solnas oppositionsråd Johanna Graf varit inne på detta alldeles utmärkta spår. Dock utan att få gehör från den politiska majoriteten.

Nyvald

maj 20, 2009 Lämna en kommentar

… typ. Hade alltså äran att bli vald till SSCO:s ordförande i förra veckan. Jag tillträder den 1 juli, mitt under Almedalsveckan, och ser fram emot ett mycket spännande år.

SSCO, alltså Stockholms studentkårers centralorganisation,  har fått det uttryckliga uppdraget av sina medlemmar att verka för tillväxt och samhällsutveckling i Stockholmsregionen. Naturligtvis gör vi detta ur ett utbildningsperspektiv, och naturligtvis kommer nästa år att präglas av det kommande valet och av den interna process som kårobligatoriets avskaffande kommer att föra med sig. Vårt arbete utförs med de överordnade målen att svensk utbildning ska hålla en internationellt sett mycket hög kvalitet, att alla människor i Sverige ska ha lika och goda möjligheter att utbilda sig och att Stockholm ska träda fram som Europas mest attraktiva kunskapsregion. Vi arbetar gentemot kommuner, landsting, riksdag och regering, och samverkar även med berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Det kommer att bli en fest.

Edit: Vill passa på att tacka för gratulationerna från Saco Studentråds ordförande Stina Hamberg, som på Newsmill idag skriver utmärkt om behovet av en a-kasselösning för studenter.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:,

Fokus på jobben

Fokus skriver intressant om en tid bortom krisen, ”när efterfrågan på arbetskraft åter kommer att öka. Men det är nya jobb och nya företag som väntar. Sverige kan glömma att bygga bilar.” Föredömlig vinkel i dessa tider, och föredömligt illustrerad (tyvärr ej på nätet) med hjälp av den statistik som visar att Sveriges ekonomi numera drivs av helt andra krafter än de som skapade 1900-talets framgångar. Endast 24 procent av svenskarna jobbar i dag inom industrin och andelen minskar stadigt varje år. Utvecklingen påskyndas med all sannolikhet av den pågående krisen. Professor Christer Lundh vid Handelshögskolan i Göteborg förutspår att sysselsättningen inom industrin snart kommer att ligga under tio procent.

Även om processen naturligtvis är smärtsam på vissa håll, så bör den egentligen inte ge upphov till någon större oro. I takt med att industrijobben försvinner så ökar nämligen utbudet av arbetstillfällen inom tjänstesektorn, som redan i dag sysselsätter drygt 70 procent av svenskarna. Fokus konstaterande bör för övrigt uppskattas av alla som funderar på att söka sig till högskolan:

Störst tillväxt de senaste åren har kunskapsintensiva tjänster haft, dit hör bland annat tjänster inom it, byggteknik, forskning och utveckling, hälso- och sjukvård, finansiell sektor, transporter, post- och telekommunikation och information.

Detta är något som samtliga partier borde ta till sig i större utsträckning. ”Jobben först!” utropar vänstern och arbetarrörelsen som sig bör på 1 maj, men utan att helt och hållet ha besvarat frågan om vilka jobb som bör sättas i första rummet. Försvaret av fordonsindustrin kan visa sig kontraproduktivt. Regeringen å sin sida har presterat närmast hårresande nedskärningar inom kunskapssektorn och tycks överlag vilja styra det svenska utbildningssystemet i en riktning där färre människor får tillgång till den skattefinansierade utbildningen. Slopandet av 25:4, massakern på komvux och trixandet med studiemedlet är åtgärder som på sikt försämrar Sveriges chanser i konkurrensen om de kunskapsintensiva jobben.

Sammantaget, för att ändå avsluta i ett positivt tonfall, är det uppenbart att den komplexa process som globaliseringen utgör för med sig det goda att utbildning belönas. Glädjande således att SSCO:s nomineringskommitté tog tillvara den insikten när man med följande motivering valde att nominera just ”globaliseringen” till utmärkelsen Stockholms studentvän 2009:

För sin i allt väsentligt positiva inverkan på Stockholmsregionen och dess invånare. Globaliseringen understryker mer än någon annan samtida kraft värdet av högre utbildning och behovet av en fungerande högskolepolitik. Globaliseringen står – med allt vad det innebär – på studenternas sida i en värld där den viktigaste valutan är kunskap.

Kunde inte sagt det bättre själv.

1 maj i media: DN1, DN2, DN3, DN4, Svd1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB2, AB3.