Arkiv

Archive for januari 17, 2009

Utbildning mot lågkonjunkturen

januari 17, 2009 1 kommentar

Den tvärnitande ekonomin går att avläsa på landets universitet och högskolor. Rekordmånga paniksena ansökningar till terminens kurser strömmar in.

Detta kan man läsa i Dagens Nyheter idag (ej på nätet, Folket har en lokal vinkel här). Anstormingen av studenter är naturligtvis väntad. Den kommer dessutom att fortsätta i några år – lågkonjunkturen sammanfaller med att antalet 18-24-åringar ökar fram till 2012. För Sverige öppnar sig med andra ord ett utmärkt tillfälle att råda bot på den kompetensbrist som hotar i många delar av landet på lite längre sikt. Socialdemokraternas utspel om 50 000 nya utbildningsplatser tycks synnerligen vältajmat, samtidigt som regeringens försiktighet oroar.

Jag är dock tveksam till om det är partifärgen som är avgörande i den här frågan. Ett återkommande mönster i svensk politik tycks vara att den regerande majoriteten, oavsett om den är blå eller röd(grön), ”glömmer bort” den högre utbildningen så snart det är dags att lägga en budget. Vår uppgift fram till september 2010 kommer alltså att bestå av följande:

  • För ut insikten om att kvaliteten på svensk välfärd – minns det ständiga valmantrat ”vård, skola och omsorg” – är beroende av att vi utbildar fler medborgare än andra länder, och dessutom gör det bättre.
  • Avtvinga alla partier utbildningspolitiska vallöften.
  • Förklara för högskoleministern, och potentiella sådana, att det finns gränser för vilka besparingar lärosätena kan klara av. När den lärarledda tiden regelmässigt är nere på fyra timmar per vecka så kan man med rätta fråga sig vad det är för skillnad på en svensk högskoleutbildning och vanliga privata biblioteksstudier.