Arkiv

Archive for januari 16, 2009

Allmännytta utan allmän nytta?

januari 16, 2009 Lämna en kommentar

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman efterlyser raka besked från regeringen: Är marknadshyror på väg att smygas in bakvägen?

Oron är naturligtvis befogad – bostadsminister Mats Odell (kd) erkänner själv att de kommunala bostadsbolagen kan komma att påverkas av förslagen i propositionen om kommunala kompetensfrågor. Framför allt handlar det om att de allmännyttiga bostadsbolagen kommer att beläggas med vinstkrav, vilket i slutändan betalas av hyresgästerna. Allmännyttan slutar vara allmännyttig.

Självfallet vore detta ytterligare ett steg mot en tydligare social och ekonomisk boendesegregation. Regeringen borde skickas på en grundkurs i samhällsplanering: ingen stad tjänar på att ghettoiseras längs gränserna mellan olika inkomstgrupper.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:,