Arkiv

Archive for januari, 2009

”En ödesfråga är framtidens arbetskraft”

januari 28, 2009 Lämna en kommentar

Dagens DN bjuder på en insiktsfull artikel om RUFS 2010 och de utmaningar som Stockholm står inför. Länet växer befolkningsmässigt med ett ungefärligt Göteborg fram till 2030, och de centrala frågorna identifieras som ”bättre utbildning, effektivare transporter och hög takt i bostadsbyggandet”.

DN konstaterar att de flesta remissinstanser förordar alternativen ”Tät” och ”Storstad”, vilket anger riktningen mot en stadsstruktur i Mellansverige med några få men tätt sammanknutna storstadsområden. Det gläder mig: detta alternativ är grönt, coolt, urbant, dynamiskt och kunskapsvänligt.

En ödesfråga är framtidens arbetskraft. Det behövs nästan dubbelt så många högutbildade år 2030 som i dag. Massiva satsningar på mer och bättre högskoleutbildning och yrkesutbildning är troligen lika viktigt som nya vägar och spår.

I sanning. SSCO har redan uppmärksammat frågan i samarbete med Tria och jobbar naturligtvis vidare på det spåret.

Uppsala svänger om kårobligatoriet

januari 28, 2009 Lämna en kommentar

Noterar med intresse att Uppsala studentkår har svängt i frågan om kårobligatoriet, som man numera anser ”är den form som i dagsläget bäst värnar studentinflytande, studenters rättssäkerhet och utbildningens kvalitet”. Omsvängningen har naturligtvis att göra med de dåliga omständigheter som man väntar sig att avskaffandet kommer att ske under. Utredaren Erland Ringborg har nämligen föreslagit att staten måste gå in med 125 miljoner kronor per år för att studentinflytandet ska kunna bevaras.

Sedan dess har regeringen fått en finanskris och en lågkonjunktur på halsen och frågan är om politikerna nu är beredda att satsa så stora årliga belopp. För att finansiera utgiften föreslogs en minskning av antalet utbildningsplatser med 1 100 platser. Men när arbetsmarknaden försämras söker fler till högskolor och universitet, och att då minska antalet utbildningsplatser kan bli svårt.

/…/ – Det här ger oss större mandat att agera och vara kritiska. Tills nu har vi mest kunnat avvakta förslaget från regeringen och varit hänvisade till att agera först om förslaget visar sig vara dåligt, eftersom vi i princip inte varit emot ett avskaffande, säger [Uppsala studentkårs ordförande] Klas-Herman Lundgren.

Uppsala studentkår avviker därmed från SFS, SSCO och Saco studentråd som med varierande grader av entusiasm accepterar ett avskaffande så länge studentinflytandet kan upprätthållas eller stärkas på annat sätt.

Kårobligatoriet identifieras för övrigt som en av 2009 års stridsfrågor i AiP, där socialdemokraternas Marie Granlund förklarar att:

– Vi har sagt ok under förutsättning att studenterna fortfarande har inflytande och att den sociala verksamheten, sjukvård och kuratorer, fungerar. Problemet är att det inte kommer att bli så.

Regeringens proposition i frågan är utannonserad till den 10 mars.

Fler: Stina Hamberg, som Anna Ardin går i polemik med.

”Ett av vår tids största samhällsproblem”

januari 24, 2009 Lämna en kommentar

För en småbarnsfamilj eller en student kan ofta bostadskostnaderna äta upp mer än 60 procent av hushållets totala inkomster. En situation som för många är ohållbar och har resulterat i en ökad trångboddhet.

En viktig förklaring till problemen är att investeringsstödet, ett stöd som innebar att varje byggherre fick en ekonomisk subvention för varje etta som byggdes, avskaffades av alliansen vid maktskiftet 2006. Sedan dess har inte en enda studentlägenhet byggts i Stockholmsområdet. Det är uppenbart att det behövs ekonomiskt stöd för att byggnationen av såväl små lägenheter som alla typer av studentlägenheter ska bli av.

… skriver Grön Ungdoms Maria Ferm och Christian ValterssonUpsala Nya Tidnings debattsida. Konstaterandet är fullt riktigt. Den politik som har kännetecknat Mats Odells ministerskap är djupt olycklig eftersom den bidrar till att unga människor avskräcks från högre studier. I sanning ett av vår tids största samhällsproblem.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, ,

Krishantering

januari 24, 2009 Lämna en kommentar
Kategorier:Uncategorized Etiketter:,

Höj studentpengen, Leijonborg!

januari 23, 2009 2 kommentarer

Högskoleminister Lars Leijonborg presenterar ett ytterst märkligt resonemang på dagens DN Debatt, där han förespråkar kvalitetssatsningar inom högskolan i samma andetag som han beklagar sig över den miljard kronor som inte kommer att utnyttjas av de svenska lärosätena. Eventuellt behöver ministern titta igenom sin uppdragsbeskrivning, men det ligger alltså i hans egen makt att höja tilldelningen av resurser per student så att den efterlängtade miljarden verkligen kan användas. Detta har redan tidigare påpekats av bland andra universitetskanslern Anders Flodström.

”Argumentationen imponerar inte”, precis som en klok studentorganisation konstaterar.

Fler: SFS, TCO, Stina Hamberg.

Edit: Och så Eva Westerberg, som är mer imponerad än undertecknad.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, , ,

Slutet på den konservativa epoken?

januari 22, 2009 Lämna en kommentar

I alla fall enligt Dagens Arena.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:

S-kommission för nya jobb

januari 22, 2009 Lämna en kommentar

Inför ”skitåret” 2009 presenterar Stockholms-sossarna en kommission med uppdraget att se över hur man skapar nya jobb och stöttar nyföretagande. Ett gott råd vore att hålla ett öga på vad den pågående strukturomvandlingen innebär för arbetsmarknaden. Med Lars Calmfors ord:

Handeln med låglöneländer leder till en omstrukturering av ekonomin. Vi får inrikta oss mer på kunskaps- och kapitalintensiv produktion, samtidigt som arbetsintensiva sektorer krymper.

Det finns alltså all anledning att ägna en del uppmärksamhet åt det som brukar kallas för ”vägen ut” från regionens lärosäten – eller med en annan terminologi, vägen in på arbetsmarknaden för regionens studenter – vare  sig den går via anställning eller nyföretagande. Om inte annat så för att frigöra viktiga utbildningsplatser vid högskolorna. Det Calmfors säger, med stöd av OECD, TCO, Globaliseringsrådet med flera, är nämligen att framtidens arbetstillfällen finns inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Ganska mycket tyder alltså på att de mest utsatta grupperna bör utbildas ut ur sin arbetslöshet.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, ,