Arkiv

Archive for januari, 2009

”En ödesfråga är framtidens arbetskraft”

januari 28, 2009 Lämna en kommentar

Dagens DN bjuder på en insiktsfull artikel om RUFS 2010 och de utmaningar som Stockholm står inför. Länet växer befolkningsmässigt med ett ungefärligt Göteborg fram till 2030, och de centrala frågorna identifieras som ”bättre utbildning, effektivare transporter och hög takt i bostadsbyggandet”.

DN konstaterar att de flesta remissinstanser förordar alternativen ”Tät” och ”Storstad”, vilket anger riktningen mot en stadsstruktur i Mellansverige med några få men tätt sammanknutna storstadsområden. Det gläder mig: detta alternativ är grönt, coolt, urbant, dynamiskt och kunskapsvänligt.

En ödesfråga är framtidens arbetskraft. Det behövs nästan dubbelt så många högutbildade år 2030 som i dag. Massiva satsningar på mer och bättre högskoleutbildning och yrkesutbildning är troligen lika viktigt som nya vägar och spår.

I sanning. SSCO har redan uppmärksammat frågan i samarbete med Tria och jobbar naturligtvis vidare på det spåret.

Uppsala svänger om kårobligatoriet

januari 28, 2009 Lämna en kommentar

Noterar med intresse att Uppsala studentkår har svängt i frågan om kårobligatoriet, som man numera anser ”är den form som i dagsläget bäst värnar studentinflytande, studenters rättssäkerhet och utbildningens kvalitet”. Omsvängningen har naturligtvis att göra med de dåliga omständigheter som man väntar sig att avskaffandet kommer att ske under. Utredaren Erland Ringborg har nämligen föreslagit att staten måste gå in med 125 miljoner kronor per år för att studentinflytandet ska kunna bevaras.

Sedan dess har regeringen fått en finanskris och en lågkonjunktur på halsen och frågan är om politikerna nu är beredda att satsa så stora årliga belopp. För att finansiera utgiften föreslogs en minskning av antalet utbildningsplatser med 1 100 platser. Men när arbetsmarknaden försämras söker fler till högskolor och universitet, och att då minska antalet utbildningsplatser kan bli svårt.

/…/ – Det här ger oss större mandat att agera och vara kritiska. Tills nu har vi mest kunnat avvakta förslaget från regeringen och varit hänvisade till att agera först om förslaget visar sig vara dåligt, eftersom vi i princip inte varit emot ett avskaffande, säger [Uppsala studentkårs ordförande] Klas-Herman Lundgren.

Uppsala studentkår avviker därmed från SFS, SSCO och Saco studentråd som med varierande grader av entusiasm accepterar ett avskaffande så länge studentinflytandet kan upprätthållas eller stärkas på annat sätt.

Kårobligatoriet identifieras för övrigt som en av 2009 års stridsfrågor i AiP, där socialdemokraternas Marie Granlund förklarar att:

– Vi har sagt ok under förutsättning att studenterna fortfarande har inflytande och att den sociala verksamheten, sjukvård och kuratorer, fungerar. Problemet är att det inte kommer att bli så.

Regeringens proposition i frågan är utannonserad till den 10 mars.

Fler: Stina Hamberg, som Anna Ardin går i polemik med.

”Ett av vår tids största samhällsproblem”

januari 24, 2009 Lämna en kommentar

För en småbarnsfamilj eller en student kan ofta bostadskostnaderna äta upp mer än 60 procent av hushållets totala inkomster. En situation som för många är ohållbar och har resulterat i en ökad trångboddhet.

En viktig förklaring till problemen är att investeringsstödet, ett stöd som innebar att varje byggherre fick en ekonomisk subvention för varje etta som byggdes, avskaffades av alliansen vid maktskiftet 2006. Sedan dess har inte en enda studentlägenhet byggts i Stockholmsområdet. Det är uppenbart att det behövs ekonomiskt stöd för att byggnationen av såväl små lägenheter som alla typer av studentlägenheter ska bli av.

… skriver Grön Ungdoms Maria Ferm och Christian ValterssonUpsala Nya Tidnings debattsida. Konstaterandet är fullt riktigt. Den politik som har kännetecknat Mats Odells ministerskap är djupt olycklig eftersom den bidrar till att unga människor avskräcks från högre studier. I sanning ett av vår tids största samhällsproblem.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, ,

Krishantering

januari 24, 2009 Lämna en kommentar
Kategorier:Uncategorized Etiketter:,

Höj studentpengen, Leijonborg!

januari 23, 2009 2 kommentarer

Högskoleminister Lars Leijonborg presenterar ett ytterst märkligt resonemang på dagens DN Debatt, där han förespråkar kvalitetssatsningar inom högskolan i samma andetag som han beklagar sig över den miljard kronor som inte kommer att utnyttjas av de svenska lärosätena. Eventuellt behöver ministern titta igenom sin uppdragsbeskrivning, men det ligger alltså i hans egen makt att höja tilldelningen av resurser per student så att den efterlängtade miljarden verkligen kan användas. Detta har redan tidigare påpekats av bland andra universitetskanslern Anders Flodström.

”Argumentationen imponerar inte”, precis som en klok studentorganisation konstaterar.

Fler: SFS, TCO, Stina Hamberg.

Edit: Och så Eva Westerberg, som är mer imponerad än undertecknad.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, , ,

Slutet på den konservativa epoken?

januari 22, 2009 Lämna en kommentar

I alla fall enligt Dagens Arena.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:

S-kommission för nya jobb

januari 22, 2009 Lämna en kommentar

Inför ”skitåret” 2009 presenterar Stockholms-sossarna en kommission med uppdraget att se över hur man skapar nya jobb och stöttar nyföretagande. Ett gott råd vore att hålla ett öga på vad den pågående strukturomvandlingen innebär för arbetsmarknaden. Med Lars Calmfors ord:

Handeln med låglöneländer leder till en omstrukturering av ekonomin. Vi får inrikta oss mer på kunskaps- och kapitalintensiv produktion, samtidigt som arbetsintensiva sektorer krymper.

Det finns alltså all anledning att ägna en del uppmärksamhet åt det som brukar kallas för ”vägen ut” från regionens lärosäten – eller med en annan terminologi, vägen in på arbetsmarknaden för regionens studenter – vare  sig den går via anställning eller nyföretagande. Om inte annat så för att frigöra viktiga utbildningsplatser vid högskolorna. Det Calmfors säger, med stöd av OECD, TCO, Globaliseringsrådet med flera, är nämligen att framtidens arbetstillfällen finns inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Ganska mycket tyder alltså på att de mest utsatta grupperna bör utbildas ut ur sin arbetslöshet.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, ,

Klokt och oklokt från liberaler

januari 22, 2009 Lämna en kommentar

Liberala studenters Pär Gustafsson välkomnar som väntat beskedet om att fribeloppet för studenter höjs till 130 000 kronor per år. Han ställer sig också frågan om varför det över huvudtaget behövs ett tak och för dessutom fram förslaget om ett individualiserat studiemedelssystem.

Liberala studenter menar att det behövs och krävs en grundläggande studiemedelsnivå för att garantera alla möjligheten att studera vidare.

Studenters varierande ekonomiska omständigheter innebär bland annat att CSN:s rigida struktur inte ger alla en god grundläggande ekonomi.

Därför vill vi se en individualisering av studiemedelssystemet, med olika möjligheter till tilläggslån för de studenter som upplever att de behöver större ekonomiska ramar.

Mindre klokt är naturligtvis förslaget om att konkurrensutsätta CSN, en mildare variant av moderaternas motion från i höstas. I den frågan avskräcker erfarenheterna från Finland. Ett finanseringssystem som bygger på lån från privata banker har visat sig mindre fördelaktigt för studenter från studieovana och ekonomiskt utsatta hem. Motionärerna målar dessutom upp en bild av CSN som troligen härrör från deras egen studietid och har därmed missat de förbättringar som myndigheten har genomfört. CSN har ett relativt gott rykte bland dagens studenter.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, ,

Smått oroande

januari 19, 2009 1 kommentar

Endast 31 procent av svenskarna vet att det är val till Europa-parlamentet i år, enligt en undersökning gjord av LSU med flera.

Gå för all del med i den här eminenta Fejjan-gruppen.

Kategorier:Uncategorized Etiketter:, ,

”Ett riktigt skitår”

januari 18, 2009 Lämna en kommentar

Så lyder arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins omdöme om det kommande året 2009. För detta får han skit av DN:s numera fristående kolumnist Niklas Ekdal på dagens ledarsida. Littorin skyller den svåra ekonomiska situationen uteslutande på yttre krafter, skriver han, och ger sken av att regeringen inte kan göra något.

Det är helt enkelt inte sant. Politiken har avgörande betydelse genom allt ifrån skatter och regler i arbetslivet till utbildning, offentliga investeringar och regionalpolitik. Även om det vore ett skitår i världskonjunkturen måste en svensk regering signalera att den gör allt som står i dess makt på hemmaplan, och inom EU-kretsen.

/…/ Littorins skitsnack avslöjar att han hade en politik för högkonjunktur, och nu inte vet riktigt vad han ska göra.

Kritiken är intressant inte bara för att den kommer från borgerligt håll, utan också för att den fläckar av sig på finansminister Anders Borg ”som snart inbillat oss alla att balans i de offentliga finanserna är meningen med livet”. Den upprepar alltså ett tema som varit genomgående i de senaste veckornas ekonomisk-politiska diskussioner, där flera framstående nationalekonomer har efterlyst mer omfattande finanspolitiska åtgärder från regeringens sida. Professor Assar Lindbeck skriver på dagens DN Debatt att det tidigare så heliga statliga utgiftstaket inte får betraktas som ett självändamål – i själva verket är det tvärtom klokt att tänja på ramarna under de exceptionella omständigheter som för tillfället råder. Precis som kollegan Lars Calmfors i Ekots lördagsintervju för ett par veckor sedan, förespråkar han höjda bidrag till relativt fattiga hushåll – studenter, pensionärer, småbarnsföräldrar.

Detta är något som både Anders Borg och Lars Leijonborg bör ta till sig: ett höjt studiemedel skulle inte bara höja levnadsstandarden för en länge eftersatt befolkningsgrupp, utan också medverka till att sätta fart på den svenska ekonomin.